Téma

Na Univerzite tretieho veku prebiehala online výučba

Na Univerzite tretieho veku sa v máji a júni po prvýkrát uskutočnila online výučba vo vzdelávacích programoch, ktorým to umožňoval ich charakter. Cieľom bolo ukončenie výučby z letného semestra akademického roka 2019/2020, ktorá bola kvôli pandémii COVID-19 prerušená.

V Jazdeckom centre preverovali vedomosti budúcich študentov hipológie

Jedným zo  študijných programov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, zameraným na štúdium biologických a fyziologických aspektov chovu koní, je bakalársky študijný program hipológia. Prijímacie skúšky sa uskutočnili 7. a 8. júna v Jazdeckom centre.

Siedmeho júna si pripomíname Svetový deň bezpečnosti potravín. Čo je jeho zmyslom a aké sú témy kampane priblížil prof. Ing. Jozef Golian, Dr., vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín FBP.

Falling Walls Lab Slovakia

Máte zaujímavé vedecké výsledky, pracujete na výnimočnom a inovatívnom projekte? Dajte o sebe vedieť a pripojte sa k inovátorom na Falling Walls Lab Slovakia 2021.

Rozhovor

prof. Pavel Hrubík

Významné životné jubileum, 80 rokov, oslávil 16. marca prof. Pavel Hrubík. V rozhovore si jubilant zaspomínal na svoje študentské časy, začiatky svojej profesionálnej činnosti, ako aj na pôsobenie na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, kde študentom sedemnásť rokov odovzdával svoje znalosti dendrológie.


Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  mali  počas leta príležitosť prihlásiť sa na Dairy Camp, päťdňovú stáž na jednej z najmodernejších fariem dojníc v strednej Európe. Oslovili sme jednu z účastníčok, Stanislavu Drotárovú, študentku FAPZ.

Jedným z bodov Memoranda o spolupráci medzi SPU v Nitre a OECD, ktoré začiatkom októbra minulého roka v Paríži podpísali predstavitelia oboch inštitúcií, bolo vytvorenie podmienok pre krátkodobé stáže študentov na odborných direktoriátoch OECD. Prvým OECD stážistom z našej univerzity bol Ľubomír Harenčár, študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, ktorý strávil dva mesiace v centrále OECD v Paríži.

Absolventi

Peter Šútovský, vedúci laboratória Animal Science

Profesor Peter Šutovský a jeho manželka Miriam sú úspešnými absolventmi SPU v Nitre z roku 1989. Životné cesty ich pred 19 rokmi zaviedli do USA.

„Záhradníctvo je neodmysliteľnou súčasťou môjho života, tak ako je trávnik neodmysliteľnou súčasťou každej záhrady,“ hovorí čerstvý absolvent doktorandského štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov.

"Vinohradníctvo a vinárstvo ma dodnes živí, takže lepší prechod z teórie do praxe som si ani nemohol priať," hovorí absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

„Dôležité je, aby sa človek uplatnil v tom, čo vyštudoval,“ hovorí absolvent verejnej správy a regionálneho rozvoja na Fakulte európskych štädií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Projekty

SPU realizuje projekt pre zefektívnenie pestovateľského a šľachtiteľského procesu zeleniny

SPU v Nitre realizuje od 1. februára projekt s názvom Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny.

EIT Food RIS Fellowships online workshop

V rámci EIT Food Hub-u na Slovensku sa pod záštitou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 27. mája uskutočnil online workshop EIT Food RIS Fellowships pre budúcich stážistov v spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém.

Na SPU v Nitre sa opäť začal projekt EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu, ako aktivita implementovaná EIT Food, jednou z najväčších a najefektívnejších iniciatív týkajúcich sa potravín na celom svete.

Medzinárodný manažment a podnikanie v multikulturálnom prostredí

Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí, bol názov medzinárodnej vedeckej online konferencie, ktorá sa konala 5. mája.

SPU v Nitre, ako partner projektu Interreg Europe BIOREGIO, zorganizovala 11. mája, pod vedením prof. Eleonóry Marišovej z Katedry práva FEŠRR, medzinárodné stretnutie s názvom BIOREGIO High-level dissemination event in Slovakia.

Aktuálne

SPU sa úspešne prezentovala na jubilejnom desiatom ročníku celoslovenských dní poľa

SPU v Nitre je už tradične spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa, ktoré organizuje spoločnosť Profi Press, s.r.o. Desiaty ročník výstavy sa uskutočnil 8. - 9. júna na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia Selice.

Profesor Marián Brestič

Prof. Marián Brestič z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre je novým členom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

SPU v Nitre je tradičným spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa. Desiaty ročník výstavy sa uskutoční 8. a 9. júna 2021 v Seliciach.