Téma

Priblížiť deťom a rodinám život na mliečnej farme zblízka, priviesť najmenších k záujmu o živočíšnu výrobu a zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov. To je cieľom dní otvorených dverí na farme dojníc v Oponiciach Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU.

Nové bilaterálne spolupráce sa podarilo dohodnúť na medzinárodnej konferencii a veľtrhu vzdelávania NAFSA 2024 v New Orleans v USA.

Umelá inteligencia je dnes už súčasťou nášho života. Možnosti využitia jej potenciálu, ale aj riziká, priblížila počas workshopov na SPU v Nitre doktorka Hana Auer Malinská z UJEP v Ústí nad Labem.

Predvádzanie najnovšej poľnohospodárskej techniky, odrodové políčka aj bohatý odborný program bude súčasťou 13. ročníka výstavy Celoslovenské dni poľa, ktorá sa bude konať 4. a 5. júna vo Dvoroch nad Žitavou na pozemkoch spoločnosti ZAD Dvory nad Žitavou.

Rozhovor

Technická fakulta SPU v Nitre patrí k najlepším technickým fakultám na Slovensku. O tom, aké aktuálne výskumné témy v súčasnosti riešia na fakulte, sme hovorili s prodekankou docentkou Vlastou Vozárovou.

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová hovorí v rozhovore o tom, akými zmenami prešla SPU v posledných rokoch, ale aj o aktuálnych projektoch a plánoch univerzity na ďalšie obdobie.

Obezita je nazývaná epidémiou 21. storočia. Je závažným metabolickým ochorením, pre ktoré typické zvýšené ukladanie telesného tuku v rôznych častiach tela.

Prinášame vám videorozhovor s riaditeľom Centra univerzitného športu PaedDr. Ľubomírom Urbanom, ktorý je zároveň hlavným trénerom extraligového basketbalového klubu Slávia SPU Nitra.

Absolventi

Ing. Dominika Zvercová, PhD., je úspešná absolventka študijného programu výživa ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V súčasnosti pracuje ako nutričná terapeutka v SPA Aphrodite Rajecké Teplice.

V aule SPU sa 17. mája konala slávnostná zlatá promócia absolventov Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej, dnes Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Dr. Ing. Hagen Adam patrí k skupine študentov z bývalej NDR (Nemeckej demokratickej republiky), ktorí študovali na SPU v rokoch 1981 – 1986. Už roky pôsobí vo firme Claas v Nemecku, so svojou alma mater je však dodnes v kontakte.

Štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre je tým najlepším základom do praxe v oblastiach poľnohospodárstva, biotechnológií a potravinárstva, techniky a strojárstva, krajinnej architektúry aj regionálneho rozvoja.

Projekty

Prezentácia a diseminácia výsledkov dosiahnutých počas jednotlivých fáz projektu DETECT! bola náplňou záverečného stretnutia predstaviteľov všetkých partnerských inštitúcií projektu, ktoré sa konalo 22. až 24. mája v Prahe.

V dňoch 14. – 16. mája 2024 sa v talianskej Bologni konal EIT HEI Initiative Sensemaking Workshop with Cohort 3 Projects.

Prestížny medzinárodný vzdelávací program Európskej únie, ktorý široká akademická obec pozná pod názvom Erasmus Mundus, slávi v tomto roku 20. výročie svojho vzniku.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre získala financie z Plánu obnovy a odolnosti SR na projekt Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí.

Aktuálne

SPPK má nového predsedu. Stal sa ním doterajší výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš. Do predstavenstva komory zvolili aj rektorku SPU v Nitre Klaudiu Halászovú.

V Botanickej záhrade a v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prebieha od 20. do 24. mája Týždeň dobrovoľníctva.