Téma

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU dnes privítali účastníkov štvrtého ročníka obľúbenej letnej školy Viva la Science, určenej vysokoškolákom so záujmom o biologické a biotechnologické vedy.

Vedci na celom svete sa snažia hľadať odpovede na najväčšie výzvy, ktorým čelí ľudstvo v 21. storočí – a slovenská veda je toho súčasťou. The Slovak Spectator sa opýtal slovenských vedcov na ich výskum a na to, ako môže prispieť spoločnosti.

Denník N priniesol 5. júla zaujímavý rozhovor redaktorky Zuzany Vitkovej s Ing. Evou Ivanišovou, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Prinášame ho v celom znení.

V rámci zvyšovania jazykových kompetencií zamestnancov našej univerzity, Centrum jazykov v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania SPU zorganizovalo v letnom semestri päť jazykových kurzov.

Rozhovor

V divácky mimoriadne obľúbenej relácii Duel, ktorá je súčasťou vysielania RTVS, sa vystriedalo množstvo úspešných hráčov. K tým, ktorí si získali srdcia divákov, určite patrí aj náš kolega Martin Valach, z Kancelárie projektových a transferových činností.

Spolupráca medzi univerzitou a praxou, ktorú reprezentuje slovenská ovocinárska jednotka - spoločnosť Bonum Dunajská Lužná, napĺňa svoje myšlienky v novozakladanom ovocnom sade.

Doktorandka 4. ročníka v ŠP molekulárna biológia z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Ing. Renata Artimová si koncom apríla prevzala Cenu sv. Gorazda.  

Absolventi

Človeka spoznáš podľa priateľov, organizáciu podľa partnerov a dobrú školu spoznáš podľa jej alumni. Na Ing. Jána Hubu, CSc., je naša akademická obec právom hrdá.

Rok sedemdesiateho výročia založenia Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre je príležitosťou bilancovať. Pospomínať na tisíce absolventov, ktorí tu preberali absolventský diplom a rozišli sa do praxe, aby ho zúročili. Nebolo to vždy v odvetví, na ktoré sa pripravovali, ktoré je spojené s pôdou, chlebom, výživou.

Na súťaži Víno SPU 2022 sa aj v tomto ročníku objavili úspešní vinári – absolventi našej univerzity. Medzi nimi je Ing. Peter Lukačovič, vedúci vinárskej výroby – hlavný technológ vinárstva Pivnica Radošina, ktoré si zo súťažnej prehliadky vín odnieslo Cenu rektorky za šampióna v kategórii I. – Biele suché vína za Sauvignon blanc, r. 2021.

Absolventi študijného odboru prevádzka a ekonomika z roku 1972 sa po päťdesiatich rokoch opäť zišli na pôde svojej alma mater, aby sa zúčastnili na slávnostnej zlatej promócii.

Projekty

Cieľom výzvy je podporiť inovácie na vysokých školách, prepájať vysokoškolské vzdelávanie s praxou a uľahčiť prístup do inovačného ekosystému EIT.

Pracovníci Ústavu hospodárskej politiky a financií FEM SPU v Nitre pod vedením prof. Ing. Jána Pokrivčáka, PhD., sú partnermi projektu HORIZON - Capturing the potential of Gene edition for a sustainable BioEconomy.

Ako vyzerá správna porcia? Existuje ideálna hmotnosť? Čo je funkciou jedla alebo aké potraviny je zakázané konzumovať?

Na pôde University of Agribusiness and Rural Development v Plovdive v Bulharsku sa 9. mája – 6. júna konala Letná škola 2022: Zabezpečovanie kvality verejných služieb v trvalo udržateľnom regionálnom rozvoji.

Aktuálne

Súčasťou európskych politík zvyšujúcich energetickú bezpečnosť členských štátov vrátane Slovenska je využívanie obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnosť ich produkcie.

V tohtoročnom hodnotení prestížneho šanghajského rebríčka vysokých škôl podľa odborov, ktorý je odrazom vedeckej práce univerzít, sa prvýkrát umiestnila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Počas Dňa otvorených dverí banskobystrického štúdia rozhlasu a televízie Slovenska vyhlásili víťazov druhého ročníka súťaže Môj život na gazdovstve. Organizátorom súťaže, určenej študentom stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním, je Vydavateľstvo Slovenský chov v spolupráci s reláciou RTVS Farmárska revue a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

SPU v Nitre navštívila na prelome júna a júla skupina študentov a pedagógov z Národnej akadémie aplikovaných vied z poľského mesta Chelmie.