Téma

Výskumné tímy Fakulty biotechnológie a potravinárstva sa predstavili 29. septembra na Noci výskumníkov v Bratislave, Banskej Bystrici a Poprade. Cieľom každoročného festivalu vedy je priblížiť verejnosti tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ako jediná slovenská inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelanie so zameraním na agrosektor a rozvoj vidieka vrátane tvorby poľnohospodárskej krajiny, si v týchto dňoch pripomína 70. výročie existencie.

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 12. - 14. septembra zišli členovia redakčnej rady vedeckého časopisu Journal of Central European Agriculture (JCEA), ktorý je v súčasnosti indexovaný v databázach Scopus a Web of Science.

Rozhovor

V divácky mimoriadne obľúbenej relácii Duel, ktorá je súčasťou vysielania RTVS, sa vystriedalo množstvo úspešných hráčov. K tým, ktorí si získali srdcia divákov, určite patrí aj náš kolega Martin Valach, z Kancelárie projektových a transferových činností.

Spolupráca medzi univerzitou a praxou, ktorú reprezentuje slovenská ovocinárska jednotka - spoločnosť Bonum Dunajská Lužná, napĺňa svoje myšlienky v novozakladanom ovocnom sade.

Absolventi

Človeka spoznáš podľa priateľov, organizáciu podľa partnerov a dobrú školu spoznáš podľa jej alumni. Na Ing. Jána Hubu, CSc., je naša akademická obec právom hrdá.

Rok sedemdesiateho výročia založenia Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre je príležitosťou bilancovať. Pospomínať na tisíce absolventov, ktorí tu preberali absolventský diplom a rozišli sa do praxe, aby ho zúročili. Nebolo to vždy v odvetví, na ktoré sa pripravovali, ktoré je spojené s pôdou, chlebom, výživou.

Na súťaži Víno SPU 2022 sa aj v tomto ročníku objavili úspešní vinári – absolventi našej univerzity. Medzi nimi je Ing. Peter Lukačovič, vedúci vinárskej výroby – hlavný technológ vinárstva Pivnica Radošina, ktoré si zo súťažnej prehliadky vín odnieslo Cenu rektorky za šampióna v kategórii I. – Biele suché vína za Sauvignon blanc, r. 2021.

Absolventi študijného odboru prevádzka a ekonomika z roku 1972 sa po päťdesiatich rokoch opäť zišli na pôde svojej alma mater, aby sa zúčastnili na slávnostnej zlatej promócii.

Projekty

V priestoroch Výskumného centra AgroBioTech sa 8. a 9. septembra zišli vysokoškolskí pedagógovia, výskumní pracovníci, odborníci z praxe, študenti ako aj odborná verejnosť na piatom ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Rýchlorastúce byliny a dreviny pestované na energetické účely.

Šesť univerzitných aliancií, medzi nimi aj aliancia európskych univerzít INVEST, ktorú na Slovensku koordinuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 6. septembra v španielskej Salamance doručilo vyhlásenie o vízii komisárke pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež v EÚ Mariyi Gabrielovej.

Študijné programy Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre  - regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - dávajú študentom vedomosti pre uplatnenie sa okrem iných aj v oblasti sociálneho podnikania.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre je parterom projektu Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075.

Aktuálne

Súčasťou osláv sedemdesiatročnice SPU v Nitre, jedinej slovenskej inštitúcie poskytujúcej VŠ vzdelanie so zameraním na agrosektor a rozvoj vidieka vrátane tvorby poľnohospodárskej krajiny, bolo slávnostné zhromaždenie akademickej obce.

Aká je súčasná univerzita? Čo nové má v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania či akademického publikovania? Nielen na tieto otázky ponúkla odpovede SPU v Nitre na 47. ročníku výstavy Agrokomplex v Nitre.