Téma

Mliečne proteínové prípravky, bežne dostupné na našom trhu a vo fitness centrách, sú rôzne. Aké je ich zloženie? Zodpovedá skutočne tomu, čo uvádzajú na obale výrobcovia? Odpovede priniesla zaujímavá online diskusia s doc. Ing. Petrom Zajácom, PhD., ktorá sa uskutočnila sa v rámci Nitrianskych univerzitných dní.

Prázdne priestory a ticho, ktoré vládlo počas neprítomnosti študentov a zamestnancov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, prilákali malého návštevníka, ktorý sa tu ukryl pred zimou. Koncom apríla ho v suteréne pavilónu CH objavili pracovníci Vydavateľstva SPU.

V pondelok 26. apríla odštartoval dvojtýždňový kolotoč online podujatí Nitrianskych univerzitných dní 2021, ktoré každoročne organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Rozhovor

Významné životné jubileum, 80 rokov, oslávil 16. marca prof. Pavel Hrubík. V rozhovore si jubilant zaspomínal na svoje študentské časy, začiatky svojej profesionálnej činnosti, ako aj na pôsobenie na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, kde študentom sedemnásť rokov odovzdával svoje znalosti dendrológie.


Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  mali  počas leta príležitosť prihlásiť sa na Dairy Camp, päťdňovú stáž na jednej z najmodernejších fariem dojníc v strednej Európe. Oslovili sme jednu z účastníčok, Stanislavu Drotárovú, študentku FAPZ.

Jedným z bodov Memoranda o spolupráci medzi SPU v Nitre a OECD, ktoré začiatkom októbra minulého roka v Paríži podpísali predstavitelia oboch inštitúcií, bolo vytvorenie podmienok pre krátkodobé stáže študentov na odborných direktoriátoch OECD. Prvým OECD stážistom z našej univerzity bol Ľubomír Harenčár, študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, ktorý strávil dva mesiace v centrále OECD v Paríži.

Absolventi

Profesor Peter Šutovský a jeho manželka Miriam sú úspešnými absolventmi SPU v Nitre z roku 1989. Životné cesty ich pred 19 rokmi zaviedli do USA.

„Záhradníctvo je neodmysliteľnou súčasťou môjho života, tak ako je trávnik neodmysliteľnou súčasťou každej záhrady,“ hovorí čerstvý absolvent doktorandského štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov.

"Vinohradníctvo a vinárstvo ma dodnes živí, takže lepší prechod z teórie do praxe som si ani nemohol priať," hovorí absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

„Dôležité je, aby sa človek uplatnil v tom, čo vyštudoval,“ hovorí absolvent verejnej správy a regionálneho rozvoja na Fakulte európskych štädií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Projekty

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa stala partnerkou projektu Posilnenie infraštruktúry prenosu technológií pre tematické univerzity a infraštruktúru inovácií - 3TforUni, ktorý sa začal realizovať v decembri 2020.

Nové informácie týkajúce sa aktuálnej situácie spojenej s s ochorením COVID-19 a vzťahu k reprodukčným ukazovateľom prináša štúdia publikovaná v časopise Open Biology (Royal Society, London; IF 4.931; Q1). Jedným z autorov je prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti FAPZ SPU v Nitre inicioval v rámci v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet edukačný medzinárodný projekt SaveBees - Zachráňme ohrozené včely a opeľovače pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života.

Aktuálne

Areál SPU v Nitre prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Jej cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prispôsobenie sa zmene klímy a zavádzanie prvkov, ktoré budú znižovať hluk a znečistenie ovzdušia.

Na pôde univerzity sa 3. mája konalo slávnostné stretnutie novovymenovaných profesorov s rektorkou SPU v Nitre Klaudiou Halászovou.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 29. apríla dvadsaťšesť nových profesorov. Vymenovací dekrét si prevzala aj prof. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., z Katedry hospodárskej politiky FEM.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 22. apríla dvadsaťosem nových profesorov, medzi nimi deviatich zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Pri príležitosti Dňa učiteľov rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová ocenila doc. Olega Paulena, doc. Ivetu Zentkovú, doc. Ondreja Lukáča, doc. Luciu Palšovú, Ing. Jozefa Čaplu, PhD. a prof. Magdalénu Lacko-Bartošovú. Ďakovné listy si prevzali 8. apríla.