Ročník 50 |2005 - 2006|

Číslo 1
23. septembra 2005
Číslo 2
7. októbra 2005
Číslo 3
21. októbra 2005
Číslo 4
4. novembra 2005
Číslo 5
18. novembra 2005
Číslo 6
2. decembra 2005
Číslo 7
16. decembra 2005
Číslo 8
13. januára 2006
Číslo 9
27. januára 2006
Číslo 10
10. februára 2006
Číslo 11
24. februára 2006
Číslo 12
12. marca 2006
Číslo 13
24. marca 2006
Číslo 14
7. apríla 2006
Číslo 15
21. apríla 2006
Číslo 16
6. mája 2006
Číslo 17
19. mája 2006
Číslo 18
2. júna 2006
Číslo 19
16. júna 2006
Číslo 20
30. júna 2006