Projekty

EURAXESS kontaktné centrum SPU v Nitre pripravilo ďalší seminár EURAXESS integračné služby pre zabezpečenie kvality pobytu zahraničných výskumníkov a doktorandov.

Vytvoriť inkluzívne medzinárodné univerzitné prostredie pre zahraničných výskumníkov, pedagógov a študentov na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V Kongresovom centre SPU v  ŠD A. Bernoláka sa 25. júna konal seminár k podpore integrovaného územného rozvoja, ktorý zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie - Regionálne centrum Nitra.

Prezentácia a diseminácia výsledkov dosiahnutých počas jednotlivých fáz projektu DETECT! bola náplňou záverečného stretnutia predstaviteľov všetkých partnerských inštitúcií projektu, ktoré sa konalo 22. až 24. mája v Prahe.

V dňoch 14. – 16. mája 2024 sa v talianskej Bologni konal EIT HEI Initiative Sensemaking Workshop with Cohort 3 Projects.

Prestížny medzinárodný vzdelávací program Európskej únie, ktorý široká akademická obec pozná pod názvom Erasmus Mundus, slávi v tomto roku 20. výročie svojho vzniku.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre získala financie z Plánu obnovy a odolnosti SR na projekt Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí.