Zástupcovia CLAAS prezentovali študentom TF riešenia v oblasti poľnohospodárskej techniky

napísal

V rámci dlhoročnej spolupráce Technickej fakulty SPU s Nadáciou CLAAS Stiftung navštívili našu univerzitu zástupcovia spoločnosti CLAAS Dr. Thilo Steckel a Dr. Hagen Adam.

Študentom Technickej fakulty 17. apríla prezentovali témy zamerané na meranie a mapovanie úrody obilnými kombajnami a technológie a konštrukciu obilných kombajnov. Zároveň sa hostia zúčastnili na študentskej vedeckej konferencii TF, ktorá  sa konala  18. apríla.

Počas stretnutí s pedagógmi boli načrtnuté ďalšie možnosti spolupráce fakulty a spoločnosti CLAAS, najmä v oblasti podpory stáží našich študentov vo firme CLAAS, ako aj spolupráce v rámci výskumu.

Nadácia CLAAS Stiftung každoročne oceňuje najkvalitnejšie bakalárske práce riešené v oblasti poľnohospodárskej techniky a najlepší študenti získavajú zaujímavé finančné ohodnotenie. Pravidelne sú oceňovaní aj študenti TF SPU v Nitre.

Ísť späť