V Škótsku o najnovších metódach skúmania správania zvierat a ľudí

napísal

V škótskom Aberdeene sa 15 . - 17. mája 2024 uskutočnila prestížna vedecká konferencia Measuring Behaviour 2024, na ktorej sa zúčastnili aj zamestnanci Ústavu chovu zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU.

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná raz za dva roky a je najvýznamnejším odborným podujatím  v oblasti metód a technológií skúmania správania zvierat a ľudí. Hlavným organizátorom je spoločnosť Noldus Information Technology, svetový líder v oblasti vývoja softvéru a riešení pre vedecký výskum správania s viac ako 30-ročnou tradíciou.

Naši odborníci predstavili výsledky svojej vedeckovýskumnej práce prostredníctvom dvoch posteroch. Inžinierka Terézia Hegerová prezentovala analýzu vzťahu medzi vybranými letovými parametrami sokola rároha (Falco cherrug) a docent Peter Juhás sa zameral na výsledky merania variability behaviorálnych vlastností, rektálnej teploty a srdcovej frekvencie po pôrode u holštajnského dobytka.

„Výskum sokola rároha a jeho biologickej ochrany vzbudil veľký záujem účastníkov konferencie a zaznamenal výrazný úspech aj u hlavných  organizátorov - profesora Gernota Riedela z University of Aberdeen a profesora Lucasa Noldusa zakladateľa a CEO spoločnosti Noldus Information Technology. Ten dokonca strávil v diskusii s Teréziou Hegerovou takmer dvadsať minút z hodiny, ktorú mal vyhradenú na prehliadku posterov. Zaujímal sa o meranie letových parametrov sokola rároha aj vtákov všeobecne a ocenil inovatívny prístup a možnosti, ktoré náš výskum prináša pre využitie daného druhu na biologickú ochranu v poľnohospodárstve,“ uviedol Peter Juhás.  

Jedna zo sekcií bola venovaná využitiu smart technológií v chove hospodárskych zvierat pre identifikáciu zmien zdravotného stavu a welfare. „Projekt s podobnou tematikou sme podali na grantovú agentúru VEGA v tohtoročnej výzve. Náš ústav a fakulta sa zapojili aj do projektu GLISTEN, kde sa spolu s kolegami z Turecka, Španielska a Talianska venujeme využitiu smart technológií v chove dojníc,“ dodal docent Juhás.

Účasť na konferencii poskytla našim odborníkom nielen možnosť predstaviť výsledky svojho výskumu, ale aj nadviazať nové kontakty a inšpirácie pre budúcu spoluprácu. Mohli diskutovať s odborníkmi z rôznych krajín Európy aj USA a získať cenné poznatky, ktoré budú prínosom pre ich ďalšie výskumné aktivity.  

 

Na snímkach:

1. doc. Ing. Peter Juhás, PhD. Ústav chovu zvierat FAPZ

2. Ing. Tereza Hegerová, PhD., Ústav chovu zvierat FAPZ

3. - 4.  T. Hegerová v rozhovore s prof. Lucasom Noldusom a prof. Gernotom Riedelom

5. - 6. Panelová diskusia

7. V rokovacej sále

8. Spoločné foto s kolegyňami z Bratislavy a Prahy

 

Ísť späť