SPU získala financie z Plánu obnovy na podporu internacionalizácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre získala financie z Plánu obnovy a odolnosti SR na projekt Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže zverejnilo vyhodnotenie výzvy určenej pre verejné vysoké školy s názvom „Audit úrovne internacionalizácie a implementácia projektov internacionalizácie vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií“. V rámci výzvy sa školy uchádzali o financovanie projektov zameraných na uskutočnenie auditu, ktorý posúdi kvalitu aktivít internacionalizácie vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií a identifikuje ich silné a slabé stránky. SPU získala na tento účel 600-tisíc eur.

Ako informovala prorektorka pre strategický rozvoj a internacionalizáciu Lucia Palšová, úroveň internacionalizácie posúdi v rámci auditu skupina odborníkov, ktorá zároveň vypracuje odporúčania na implementáciu systémových zmien. Na základe odporúčaní hodnotiacej správy potom SPU pripraví akčný plán. Cieľom projektu je zlepšenie úrovne internacionalizácie a tým aj zlepšenie reputácie SPU v medzinárodnom prostredí.

Zámerom je okrem iného zvyšovanie počtu zahraničných študentov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov zo zahraničia, alebo tiež zvyšovanie počtu študijných programov, mikrokreditov a programov celoživotného vzdelávania v anglickom jazyku. Pridanou hodnotou projektu má byť aj skvalitnenie integračných služieb a študijných priestorov pre zahraničných študentov, vysokoškolských pedagógov a výskumníkov na SPU či modernizácia IKT infraštruktúry pre vzdelávacie a výskumné aktivity.

Ísť späť