SPU na workshope EIT HEI DETECT! v talianskej Bologni

napísal

V dňoch 14. – 16. mája 2024 sa v talianskej Bologni konal EIT HEI Initiative Sensemaking Workshop with Cohort 3 Projects.

Projekt DETECT! zastupoval za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu inžinier Michal Mihaľ. Cieľom projektu „EIT HEI Sensemaking with Projects“ bolo prelomiť projektové bariéry pri tvorbe projektov, výmena poznatkov a skúseností medzi partnermi projektu. Workshop sa niesol v duchu hesla „učme sa jeden od druhého, aby sme mohli zlepšiť budúce projekty a nadviazať nové spolupráce“. Kľúčové poznatky workshopu zahŕňali dôležitosť rôznych zručností, spôsobov myslenia a metodík a význam zapojenia všetkých zainteresovaných strán do regionálnych sietí. Dôraz bol kladený aj na udržateľnosť a sociálny vplyv v rámci projektových konzorcií.

Konzorcium s názvom DETECT! – Deep Tech Creativity bolo vytvorené v rámci iniciatívy Európskeho inovačného a technologického inštitútu pre vysoké školy (EIT HEI), do ktorého je zapojená aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a koordinuje ho Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe. Ďalšími členmi sú Maker Institute v Českej republike, National University of Shipbuilding v Mykolaive na Ukrajine, Poznan University of Life Sciences v Poľsku, Technologické inovačné centrum Zlín v Českej republike, University of Vienna v Rakúsku. Pridruženými partnermi sú Bar-Ilan University v Izraeli, Humboldt GmbH v Nemecku a IniTS v Rakúsku Vienna’s HighTech Incubator.

Ísť späť