SPPK má nového predsedu, do predstavenstva komory zvolili aj rektorku SPU

napísal

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) má nového predsedu. Stal sa ním doterajší výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš, ktorý na poste vystrieda dlhoročného predsedu Emila Macha. Rozhodlo o tom 140 delegátov 37. Valného zhromaždenia SPPK, ktoré sa konalo 30. mája v Nitre. Do predstavenstva komory zvolili aj rektorku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudiu Halászovú. Nový predseda SPPK, ktorý je aj absolventom SPU v Nitre, chce kontinuálne nadviazať na doterajšiu činnosť komory. Hlavnou výzvou je zvyšovať konkurencieschopnosť domáceho agropotravinárstva. „Potrebujeme minimálne udržať úroveň štátnej pomoci na súčasnej úrovni. Finančná podpora štátu musí prioritne smerovať do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. Silný dôraz budeme klásť na zvýšenie finančných prostriedkov pre potravinársky sektor, ktorý je stále na pokraji záujmu," povedal A. Gajdoš.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zdôraznil, že jeho cieľom je naďalej úzka spolupráca s SPPK, ktorá je najväčším združením poľnohospodárov, potravinárov a ich zväzov na Slovensku.
„Základom je sociálny dialóg. Musíme spoločne pracovať na tom, aby sa nám podarilo zvýšiť všeobecnú mienku o agrosektore, a riešiť vážne témy ako je dovoz agrokomodít, a to nielen z Ukrajiny, ale aj z iných krajín, priame platby, odbúravanie byrokracie, stabilizácia cien potravín, zvyšovanie produkcie našich zdravých slovenských potravín, aby sa zvýšila sebestačnosť, ktorú máme v súčasnosti na úrovni 40 %,“ povedal agrominister. Ako dodal, hoci súčasná vláda prevzala krajinu s najhoršími verejnými financiami, druhú najvyššiu sumu zo štátneho rozpočtu za 30 rokov dali pre sektor pôdohospodárstva. „Verím, že koncom roka budeme môcť hovoriť o objeme asi 180 – 200 miliónov eur.“

Delegáti Valného zhromaždenia SPPK rozhodli aj o rozšírení členov predstavenstva komory zo súčasných 18 na 20. Medzi nimi sú zástupcovia poľnohospodárov, potravinárov, služieb v poľnohospodárstve, prvýkrát aj vedy, výskumu a školstva. Zástupkyňou vzdelávania sa stala rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Klaudia Halászová, ktorá je jedinou ženou v predstavenstve komory. „Ak chceme mať viac poľnohospodárov a potravinárov, potrebujeme posilniť vzdelávací systém a atraktívnosť odvetvia tak, aby mladí perspektívni ľudia po vyštudovaní školy ostali pracovať vo výrobe potravín. Zástupca školstva musí byť priamo v predstavenstve, aby radil pri rozhodovaní o smerovaní agropotravinárstva," povedal o nevyhnutnosti previazať vzdelávanie s praxou dnes už 1. podpredseda SPPK Emil Macho.

Úzke vedenie SPPK bude mať po novom okrem novozvoleného predsedu a prvého podpredsedu aj štyroch podpredsedov, dvoch za poľnohospodárstvo a služby (Miroslav Štefček a Jozef Šumichrast) a dvoch za potravinárstvo a obchod (Marián Šolty a Daniel Molnár).

Ísť späť