S pietou: Opustil nás docent Michal Vicen

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu, že 4. mája 2024 nás vo veku 82 rokov navždy opustil doc. ing. Michal Vicen, PhD., bývalý dlhoročný pedagóg na Fakulte ekonomiky a manažmentu.

Pracovné pôsobenie doc. Ing. Michala Vicena, PhD. sa orientovalo na oblasť poľnohospodárskej praxe, výskumu a pedagogickej činnosti.

Po absolvovaní Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre pracoval v rokoch 1966 - 67 ako zootechnik a od roku 1967 až do roku 2009 pôsobil na VŠP v Nitre. V období rokov 1973 - 83 pracoval aj na úseku riadenia Školského poľnohospodárskeho podniku VŠP Nitra.

Od roku 1967 pôsobil na Katedre organizácie socialistického poľnohospodárstva podnikov, neskôr na Katedre organizácie pracovných procesov a Katedre riadenia a pracovných procesov. Od roku 1974 pracoval na rektoráte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Od roku 1990 pôsobil ako pedagóg na Katedre manažmentu a marketingu a od roku 2007 na Katedre marketingu. V roku 1994 sa habilitoval za docenta vypracovaním habilitačnej práce s názvom Vybrané problémy manažmentu v chove hovädzieho dobytka.

V pedagogickom procese zabezpečoval výučbu predmetov organizácia poľnohospodárskej výroby, organizácia pracovných procesov, manažment podnikov v PPoK, nákup a predaj, strategický marketing. Jeho dlhoročná vedecko-pedagogická činnosť bola pre Fakultu ekonomiky a manažmentu významným prínosom.

Vážime si, že sme v jeho osobe stretli vzácneho človeka.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s docentom Michalom Vicenom bude vo štvrtok 9. mája o 15:00 v Nitre na cintoríne Selenec.

 

Ísť späť