Projekt DETECT! sa blíži do finále

napísal

Prezentácia a diseminácia výsledkov dosiahnutých počas jednotlivých fáz projektu DETECT! bola náplňou záverečného stretnutia predstaviteľov všetkých partnerských inštitúcií projektu, ktoré sa konalo 22. až 24. mája v Prahe.

Súčasťou programu bola prehliadka Prusa lab - firmy, ktorá sa zameriava na vývoj technologických postupov pri 3D tlači a inžinierskeho poradenstva. Pridanou hodnotou stretnutia konzorcia bola prezentácia projektov študentov, ktorí sa zúčastnili intenzívneho praktického kurzu kreatívnej digitálnej tvorby. Podujatie prinieslo skvelú príležitosť otestovať si spoluprácu multidisciplinárnych tímov z celej Európy. Špeciálne sa workshop zameral na spôsob myslenia „prečo robiť takmer čokoľvek“ a ako pestujeme kreatívne, podnikateľské a hlboké technologické myslenie s udržateľným riešením. Za SPU v Nitre sa workshopu zúčastnili doktorandky - magisterka Katarína Majerík Behinská a inžinierka Olha Balytská.

Študenti pracovali v skupinách na vlastných prototypoch, pričom využívali digitálne výrobné technológie pre svoj podnikateľský zámer. Tento kreatívny proces vyvrcholil prezentáciou finálnych projektov, v rámci ktorej každá skupina predstavila svoj výrobok a diskutovala o možných aplikáciách a výhodách svojho prototypu. Druhé miesto za nápad demokratizovania a uľahčenia ťažby surovín získal tím študentov s názvom ECO BONE Harvest Lab, v ktorom bola aj naša doktorandka Olha Balytská .

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu na stretnutí v Prahe reprezentovala profesorka Adriana Kolesárová, profesorka Zuzana Kapsdorferová a docentka Daniela Hupková.

Ísť späť