Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2024/2025 na FEM 

napísal

Dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre oznamuje, že dňa 12. júna 2024 sa uskutoční prijímacie konanie na tretí stupeň štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment v nasledovných študijných programoch:

  • ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva,
  • ekonomika a manažment podniku,
  • agrárny obchod a marketing.

Uzávierka prihlášok je 31. mája 2024

 Prihlásiť sa môžu absolventi 2. stupňa štúdia v odbore ekonómia a manažment, prípadne príbuzného študijného odboru. Informácie o témach dizertačných prác, ako aj ďalšie informácie o štúdiu, je možné získať na Oddelení pre vedu a výskum a doktorandské štúdium Dekanátu FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra alebo na úradnej výveske webovej stránky: https://fem.uniag.sk/sk/uradna-vyveska-602/ a na webovej stránke FEM SPU v Nitre: https://fem.uniag.sk/sk/doktorandske-studium/.

Ísť späť