Na Technickej fakulte predstavili súčasné trendy v robotike

napísal

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa 24. apríla v Laboratóriu robotiky na Technickej fakulte SPU v Nitre konala prednáška Súčasné trendy v robotike spojená s ukážkou autonómnych robotov. Okrem študentov fakulty sa na nej zúčastnili aj hostia z Českej zemědělskej univerzity v Prahe.

Doktor Ladislav Tóth z Technickej fakulty oboznámil účastníkov podujatia s metódami počítačového spracovania obrazu na príkladoch zo svojej práce v rámci tímu autonómnej robotiky. Inžinier Lukáš Vacho nadviazal na v súčasnosti neoddeliteľnú tému v rámci počítačového videnia, ktorou je umelá inteligencia. Informoval o oblastiach použitia v širšom spektre aplikácií vrátane dopadu na spoločnosť. Docent Vladimír Cviklovič otvoril tému etiky, bezpečnosti a spoľahlivosti autonómnej techniky tak, ako je táto téma vnímaná a komunikovaná vo svete. Na záver sa záujemcovia mohli zúčastniť na prehliadke a názornej ukážke činnosti autonómneho robota Salamandra a Samoroba.

„Najväčší záujem bol o autonómne vozidlá a ich predpokladaný dopad na spoločnosť. S touto témou súviselo aj najviac otázok zo strany študentov, ale aj hostí z ČZU. Diskutovali sme napríklad o spojení elektromobility s integrovanou DAS a vplyve na dojazd vozidla,“ informoval V. Cviklovič.

 

Video: Študentské mediálne centrum SPU  

 

Ísť späť