Na SPU sa konala zlatá promócia 122 absolventov z roku 1974

napísal

V aule SPU sa 17. mája konala slávnostná zlatá promócia absolventov Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej, dnes Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na svojej alma mater za zišli po 50. rokoch od úspešného ukončenia štúdia.

Za prítomnosti rektorky SPU docentky Klaudie Halászovej si zlatý diplom z rúk dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ) profesora Marka Hala prevzalo 122 absolventov fytotechnického, zootechnického a melioračného študijného odboru. Symbolicky si tak obnovili akademický titul inžinier, ktorý im bol priznaný v roku 1974.

Rektorka Klaudia Halászová vyjadrila úctu a poďakovanie prítomným absolventom, medzi ktorými sú aj významné osobnosti slovenského agrosektora. Zdôraznila ich zásluhu na rozvoji odvetvia poľnohospodárstva, potravinárstva a celého národného hospodárstva krajiny. „Aj vašou zásluhou je naša univerzita uznávanou a rešpektovanou vzdelávacou a vedeckovýskumnou inštitúciou. Snažíme sa udržať a neustále rozvíjať kvalitu. Vizitkou vytvorenej kvality našej univerzity je, že tento rok úspešne získala inštitucionálnu akreditáciu. SPU môže vytvárať a uskutočňovať študijné programy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v šiestich študijných odboroch: biológia, biotechnológie, ekonómia a manažment, potravinárstvo, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo,“ informovala rektorka.

Za všetkých prítomných absolventov, ktorým bol udelený zlatý diplom, vyslovil poďakovanie vedeniu univerzity profesor Daniel Bíro, dekan FAPZ v rokoch 2006 – 2014. Veselo i vážne pripomenul zúčastneným obdobie štúdia a život v meste pod Zoborom, pričom zdôraznil tiež význam univerzity.

Ako uviedol promótor slávnosti prorektor SPU pre vzdelávanie profesor Milan Šimko, v akademickom roku 1969/1970 sa na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre zapísalo spolu 606 študentov na študijných odboroch zootechnika, fytotechnika a meliorácie. Štúdium v akademickom roku 1973/1974 úspešne ukončilo a slávnostne bolo promovaných 273 študentov, z toho 242 absolventov v dennej forme štúdia a 31 absolventov v externej forme štúdia. Z nich 56 absolventov sa slávnostnej zlatej promócie nedožili, ale práca, ktorú po sebe zanechali, hovorí za všetko. Aj preto si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulých kolegov.

Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia pedagogického zboru z čias štúdia dnes už zlatých absolventov - emeritní profesori Rudolf Holúbek za študijný odbor fytotechnika, Pavel Šťastný za študijný odbor zootechnika a Dušan Húska za študijný odbor meliorácie.

Slávnostnú atmosféru dotvorilo vystúpenie Folklórneho súboru Zobor, ktorý sa predstavil Kyticou ľudových piesní z nitrianskej a tekovskej oblasti. Pozdrav zoboristov bol o to aktuálnejší, že „zlatý absolvent“ a organizátor podujatia profesor Ondrej Debrecéni strávil v súbore Zobor ako účinkujúci, umelecký vedúci a riaditeľ takmer 30 rokov. Pre spolužiakov pripravil aj pamätnú publikáciu Stretávka po 50. rokoch.

 

Príhovor prof. Ondreja Debrecéniho

 

Ísť späť