Erasmus Mundus slávi dvadsiatku, študijný program realizovaný aj na SPU získal ocenenie

napísal

Prestížny medzinárodný vzdelávací program Európskej únie, ktorý široká akademická obec pozná pod názvom Erasmus Mundus, slávi v tomto roku 20. výročie svojho vzniku.

Európska komisia a Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru usporiadali pri príležitosti tohto významného jubilea v dňoch 27. – 28. mája 2024 v Bruseli prestížnu konferenciu pod názvom Beyond Borders and Boundaries: 20 years of Erasmus Mundus, na ktorej sa stretli tvorcovia, skúsení koordinátori, zástupcovia participujúcich akademických inštitúcií, študenti aj absolventi vzdelávacích programov. Slávnostné podujatie bolo príležitosťou zdôrazniť význam medzinárodného programu Erasmus Mundus, diskutovať o jeho vplyve na individuálne a inštitucionálne zmeny v oblasti riadenia, vzdelávania, medzinárodnej spolupráce a rozvoja administratívnych procesov vrátane problematiky udržateľnosti.

Za účasti rektora Univerzity v Bologni Giovanniho Molariho a rektora belgickej univerzity v Leuvene Luca Selsa boli pri tejto príležitosti ocenené významné osobnosti a projekty programu Erasmus Mundus. Medzinárodné vzdelávacie programy magisterského štúdia, ktoré spoločne navrhuje a študentom poskytuje skupina inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a sú možnosťou získať spoločné či viacnásobne diplomy, sa za toto obdobie stali neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Ocenenie pre medzinárodný študijný program

Ocenenie získal aj Medzinárodný magisterský študijný program International Master of Science in Rural Development, a to za mimoriadny prínos k úspechu Erasmus Mundus v rámci programu Erasmus+ ako jedného z najdlhšie trvajúcich spoločných programov Erasmus Mundus. Vyznačuje sa neustálou inováciou a slúži ako inšpirácia pre ďalšie spoločné študijné programy. SPU je hrdá na toto ocenenie, keďže je jedným z partnerov projektu. Koordinátorom projektu je Univerzita v Gente a jeho partnermi sú: Humboldtova univerzita v Berlíne (Nemecko), L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Francúzsko), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko), Universidad de Cordoba (Španielsko) Universitá di Pisa (Taliansko).

Našu univerzitu na konferencii v Bruseli reprezentovala prorektorka pre strategický rozvoj a internacionalizáciu Lucia Palšová a profesorka Anna Bandlerová, ktorá bola pri zrode myšlienky zapojiť sa do programu Erasmus Mundus a vyše 15 rokov bola jeho lokálnou koordinátorkou na našej univerzite.

Ísť späť