Absolventi

Koncom júna, 27. 6., sa konalo stretnutie prvých absolventov Prevádzkovo ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, dnes Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Koncom mája sa konalo stretnutie prvých absolventov Mechanizačnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej, dnes Technickej fakulty SPU. Po 50. rokoch od úspešného ukončenia štúdia sa zišlo 33 absolventov.

Ing. Dominika Zvercová, PhD., je úspešná absolventka študijného programu výživa ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V súčasnosti pracuje ako nutričná terapeutka v SPA Aphrodite Rajecké Teplice.

V aule SPU sa 17. mája konala slávnostná zlatá promócia absolventov Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej, dnes Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Dr. Ing. Hagen Adam patrí k skupine študentov z bývalej NDR (Nemeckej demokratickej republiky), ktorí študovali na SPU v rokoch 1981 – 1986. Už roky pôsobí vo firme Claas v Nemecku, so svojou alma mater je však dodnes v kontakte.

Štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre je tým najlepším základom do praxe v oblastiach poľnohospodárstva, biotechnológií a potravinárstva, techniky a strojárstva, krajinnej architektúry aj regionálneho rozvoja.

Výskumný pracovník Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre a absolvent SPU Ing. Ján Huba, CSc., v rozhovore približuje, ako vznikla myšlienka záchrany pôvodného slovenského strakatého dobytka, tzv. cementárok.

Ing. Rufolf Nádaský, PhD., je úspešným manažérom Poľnohospodárskeho družstva (PD) Špačince, ktoré patrí k špičkovým európskym producentom tvrdej pšenice a kvalitného hovädzieho mäsa.