e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  PREDSTAVUJEME VC ABT: Laboratórium aplikovanej bakteriológie

  laboratoriumMedicínske odbory intenzívne napredujú, a to najmä pod vplyvom nových poznatkov zo základných vedných odborov, ako sú molekulová biológia, biochémia, biofyzika, genetika, informatika a i. Veľký význam zohrávajú technické vymoženosti súčasného obdobia.

  Čítať celý článok...
   

  Peter Šedík: Dôležité je stanoviť si ciele a napĺňať ich vlastnou aktivitou

  sedikJedným z laureátov už tradičnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska, ktorá sa konala v decembri minulého roka, bol aj Ing. PETER ŠEDÍK, PhD., z Fakulty ekonomiky manažmentu SPU v Nitre, ktorý zvíťazil v kategórii Ekonómia.

  Čítať celý článok...
   

  Pedagógovia FAPZ na stredných školách

  fapzV nadväznosti na prezentačné výstavy pomaturitného a celoživotného vzdelávania Kam na vysokú, sa takmer dvadsať pedagógov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre zúčastnilo na propagačných náboroch na stredných školách.

  Čítať celý článok...
   

  S každým ďalším cudzím jazykom sa rozširujú naše obzory a pohľad na svet

  moravcovaPaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD., pôsobí ako  a vo svojej profesionálnej činnosti sa venuje výučbe nemeckého jazyka.

  Čítať celý článok...
   

  Šľachtiteľka Dorota Pospíšilová jubiluje

  dorota-pospisilovaNajvýznamnejšia slovenská a svetovo uznávaná šľachtiteľka viniča hroznorodého na Slovensku Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., oslávila 13. februára, okrúhle jubileum - 90 rokov. Prvá dáma slovenského šľachtenia viniča sa zaoberá viničom a dorábaním vína niekoľko desaťročí a vinársky obzor na Slovensku sa jej podarilo posunúť ako málokomu pred ňou.

  Čítať celý článok...
   

  FZKI otvorila dvere dokorán

  fzki dodSpoznať svojich budúcich učiteľov, vedenie fakulty, priestory, v ktorých prebieha výučba, porozprávať sa so súčasnými študentmi, dozvedieť sa všeličo o radostiach, ale i úskaliach vysokoškolského štúdia... Aj to bolo cieľom Dňa otvorených dverí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý pre stredoškolákov pripravili 7. februára.

  Čítať celý článok...
   

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva opäť privítala záujemcov o štúdium

  fbp dodFakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) privítala študentov stredných škôl zo Slovenska i zahraničia 7. februára v rámci dňa otvorených dverí.

  Čítať celý článok...
   

  FBP: Medzinárodná zimná škola

  zimna skolaVo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre sa 6. februára konala Zimná škola ANIMAL BIOTECHNOLOGY 2020 s medzinárodnou účasťou.

  Čítať celý článok...
   

  Rekognoskačný prieskum Prírodnej rezervácie Listové jazero

  prieskumPracovníci Katedry environmentalistiky a biológie FAPZ SPU v Nitre - J. Ivanič Porhajašová, J. Noskovič, M. Babošová, K. Petrovičová a M. Lenčeš - vykonali 27. januára so súhlasom správy CHKO Dunajské luhy prvotný rekognoskačný prieskum Prírodnej rezervácie Listové jazero nachádzajúcej sa v katastrálnych územiach obcí Nesvady a Vrbová nad Váhom.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 7 z 211

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne