e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  Oznamujeme

  Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre oznamuje,

  Čítať celý článok...
   

  Univerzitu povedie docentka Klaudia Halászová

  volbyAkademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na svojom zasadnutí 11. apríla 2018 volil kandidáta na funkciu rektora na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. Z desiatich osobností, ktoré fakulty a univerzitné pracoviská navrhli na túto zodpovednú funkciu, kandidatúru prijali štyri. Po prvýkrát v šesťdesiatpäťročnej histórii našej alma mater štyri dámy: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekanka FZKI, prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka FEM, prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., vedúca Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ a doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR.

  Čítať celý článok...
   

  Pripravuje sa spolupráca so sýrskou univerzitou

  syriaRektor SPU Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 12. marca na pôde univerzity delegáciu z Tishreen University v Latakii v Sýrii, ktorú viedol jej rektor prof. Dr. Hani Shaaban. Cieľom návštevy boli rozhovory o možnej spolupráci oboch inštitúcií v oblasti výskumu a mobilít študentov a pedagógov.

  Čítať celý článok...
   

  Zlatá medaila profesorovi Mihinovi

  mihina6Na plenárnom zasadnutí Českej akadémie poľnohospodárskych vied, ktoré sa konalo 6. marca v aule Mendelovej univerzity v Brne, odovzdal predseda akadémie RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., najvyššie vyznamenanie, Zlatú medailu za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu v agrárnom sektore, predsedovi Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefanovi Mihinovi, PhD. 

  Čítať celý článok...
   

  Nobelovka za život

  Najpozoruhodnejšia na človeku je jeho schopnosť myslieť. Výrok starogréckeho fi lozofa Aristotela by sme z hľadiska mimoriadnych udalostí v uplynulom mesiaci tohto roka opäť mohli viacnásobne podčiarknuť červenou ceruzou. Pretože dve významné udalosti, ktoré zaplnili stránky svetovej tlače, sú dôkazom toho, že človek je človekom práve preto, že vie prekonať vonkajšie okolnosti a napriek mnohým, neskutočne ťažkým podmienkam, sa môže „dotknúť hviezd“. Toľko klišé. V prípade jedného z najvýznamnejších teoretických fyzikov našich čias, Stephena Hawkinga (1942-2018), prirovnávanému k Einsteinovi, ktorý v marci tohto roka odišiel navždy, to však platí do písmena.

  Čítať celý článok...
   

  Ocenenia ku Dňu učiteľov

  den ucitelovV kalendári je veľa významných dní, no 28. marec, deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského (1592-1670), veľkého pedagóga, filozofa a humanistu, je v našom povedomí synonymom úcty k učiteľom. Pedagogická obec si naprieč stáročiami kladie za vzor jeho zásady výchovy novej generácie, myšlienky, ktoré nestarnú.

  Čítať celý článok...
   

  Medaila sv. Gorazda pre doc. Hlaváčovú

  hlavacovaPri príležitosti Dňa učiteľov ocenila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová šesťdesiat jeden pedagógov a odborníkov z oblasti školstva.

  Čítať celý článok...
   

  Adepti záhradnej a krajinnej architektúry sa predstavili v knižnici

  fzki v knizniciSlovenská poľnohospodárska knižnica priniesla svojim používateľom a návštevníkom v mesiaci knihy popri odborných službách, ktoré celoročne poskytuje, zážitok navyše. Možnosť nahliadnuť do tvorby študentov Katedry krajinnej a záhradnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 7 z 151

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne