e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  Bariéry okolo nás – a v nás

  kristinka3Voľakedy muselo mať správne dievča päť„p“. Doba sa síce zmenila, ale možno to nie je hodnotiaca metóda na zahodenie! Ilustrujem na názornom príklade. Mladá žena, čerstvá bakalárka, femkárka Kristína Madajová, s ktorou sa v redakcii zhováram, má tých pé viacero. A nie hocijakých.

  Čítať celý článok...
   

  Hravá inštalácia v mestskom parku

  instalacia

  Vrtuľky poháňané vetrom, osadené na vodnej ploche Hangócky, obzvláštňujú letnú sezónu v nitrianskom parku, obľúbenom mieste vychádzok Nitranov. Okoloidúci sa pristavujú, čudujú, niektorí si pochvaľujú zmenu, iní kritizujú. Deti sa tešia, rybári frflú.

  Čítať celý článok...
   

  Nitrianske univerzitné dni i s tradičnou Gulášovicou

  gulasovicaŠtudentská časť Akademického senátu SPU v rámci Nitrianskych univerzitných dní zorganizovala 24. apríla v areáli pred ŠD A. Bernoláka súťaž vo varení gulášu - Gulášovicu. Prihlásilo sa päť tímov zložených zo študentov všetkých fakúlt SPU.

  Čítať celý článok...
   

  RECENZIA: Pôdoznalectvo pre agromanažérov

  recenzia bielekVysokoškolská učebnica, ktorá vyšla v roku 2017 vo Vydavateľstve SPU v Nitre, pripomína čitateľovi, že pôda nie je výrobný prostriedok, ale vzácny prírodný zdroj s nenahraditeľnými funkciami pre súčasného človeka, ale aj pre jeho budúcnosť.

  Čítať celý článok...
   

  Víno SPU 2018

  vino spuKatedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva je organizátorom desiateho ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy vín VÍNO SPU 2018, ktorá sa uskutoční 24. mája 2018 od 14.00 h v priestoroch budovy a areálu Dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

  Čítať celý článok...
   

  Študentská vedecká činnosť má len víťazov

  svoc1Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti sa konal 25. apríla. Na všetkých našich fakultách sa uskutočnili konferencie, ktoré už tradične umožňujú mladým adeptom vedy, študentom I. a II. stupňa štúdia, vystúpiť a verejne prezentovať výsledky svojej práce.

  Čítať celý článok...
   

  Študenti SPU na konvente akademických senátov v Bratislave

  konventV priestoroch Hotela Družba a Národnej rady SR sa 22. a 23. apríla konal Konvent akademických senátov, na ktorom sa za našu univerzitu zúčastnili zástupcovia študentskej časti AS SPU a fakultných senátov - Ing. Kristína Candráková (FAPZ), Bc. Martina Gašparíková (FEŠRR), Ing. Mária Holovičová (FAPZ), Bc. Patrik Jančík (FEM), Ing. Marek Petriľák (FEM) a Ing. Miroslava Sedmáková (FZKI).

  Čítať celý článok...
   

  Piknikujte s nami!

  piknikV areáli Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Tulipánovej ul. sa 23. mája od 9.30 h uskutoční PIKNIK FZKI 2018.

  Čítať celý článok...
   

  Práve vyšli

  SKRIPTÁ

  M. Fikselová a kol.: Zdravotná bezpečnosť potravín, 1. prepracované vydanie, náklad 140 ks, cena 4,30 €.

  P. Trebichalský – J. Bystrická: Pravidlá, vývojové diagramy, názvoslovia anorganických zlúčenín a vybrané príklady organických vzorcov pre ľahšie učenie, 2. nezmenené vyd., 100 ks, 0,70 €.

  V. Paganová: Základy lesného hospodárstva, 1. vyd., 80 ks, 5 €. A. Kolesárová a kol.: Reprodukčná biológia, 1. vyd., 60 ks, 5,90 €.

  UČEBNICE

  M. Hambálková a kol.: Manažment obchodnej firmy, 1. vyd., 250 ks, 9,40 €.

  M. Božiková a kol.: Princípy vybraných alternatívnych zdrojov energie, 1. vyd., 70 ks, 10 €.

  A. Trakovická a kol.: Genetika, 1. vyd., 400 ks, 11 €.

  VEDECKÁ MONOGRAFIA

  M. Chreneková – A. Dubcová: Kvalita života v okresoch žilinského kraja, 1. vyd., 100 ks, 4,50 €.

  Vydavateľstvo SPU 
   


  Stránka 6 z 151

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne