e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  Projekt SUSCOF vyzýva k udržateľnej spotrebe potravín

  suscofPodľa správ Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa každoročne jedna tretina celosvetovej produkcie potravín (približne 1,3 mld. ton) v dôsledku nezodpovednej spotreby vyhodí. S dôrazom na tieto problémy a výzvy sa Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre zapojila do projektu SUSCOF - Hodnotenie a zmena správania sa dospelých pri trvalo udržateľnej spotrebe potravín.

  Čítať celý článok...
   

  Na FAPZ začali realizovať projekt Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy

  logo EFRRFakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre a jej riešiteľský tím na Katedre fyziológie rastlín začal od 1. marca 2020 realizovať dopytovo-orientovaný projekt v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom: Optimalizácia metód fenotypovania: vybudovanie národnej fenotypovacej platformy, ITMS 313011T813.

  Čítať celý článok...
   

  Patrik Kósa: Snaha a úsilie sú vždy určitým spôsobom ocenené, a to potom motivuje človeka k ďalším, odvážnejším cieľom

  patrik kosaJedným z laureátov už tradičnej sútaže Študentská osobnosť roka, ktorá sa konala v decembri minulého roka, bol aj Ing. Patrik Kósa, z Technickej fakulty SPU v Nitre, ktorý zvíťazil v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika.

  Čítať celý článok...
   

  Ľubomír Harenčár: Stáž v OECD bola skvelá skúsenosť

  oecd1Jedným z bodov Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré začiatkom októbra minulého roka v Paríži podpísali predstavitelia oboch inštitúcií, bolo vytvorenie podmienok pre krátkodobé stáže študentov na odborných direktoriátoch OECD. Prvým OECD stážistom z našej univerzity bol Ľubomír Harenčár, študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, ktorý strávil dva mesiace v centrále OECD v Paríži.

  Čítať celý článok...
   

  Psiareň v areáli SPU

  kynologiaNitra je na Slovensku považovaná za mesto s veľkým rozmachom kynológie. Pravidelne sa tu organizujú rôzne druhy výstav a skúšok z výkonu psov. Už pred pár rokmi sa aj na našej alma mater začalo diskutovať o výstavbe univerzitných kotercov, kde by si študenti SPU počas štúdia mohli umiestniť svojich psov.

  Čítať celý článok...
   

  Na FBP školili syrárov

  syrarstvo2Na Katedre technológie a kvality živočíšnych produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva sa 7. – 21. februára uskutočnil akreditovaný kurz Syrárstvo, ktorý v rámci celoživotného vzdelávania poskytuje SPU.

  Čítať celý článok...
   

  Otváracia konferencia projektu CENETSIE v Polsku

  centiesieKoncom januára (27. – 29.) sa konala úvodná konferencia projektu Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE), c. PPI/APM/2019/1/00047/U/00001, v meste Poznaň, Poľsko.

  Čítať celý článok...
   

  V ZRKADLE: Ing. Romana Janoušková

  janouskovaMeno: Ing. ROMANA JANOUŠKOVÁ
  Pracovná pozícia: doktorandka na Katedre dopravy a manipulácie Technickej fakulty a členka Akademického senátu TF
  Miesto narodenia: Topoľčany
  Vek: 26
  Čítať celý článok...
   

  Valentínska kvapka krvi na SPU v Nitre

  krvNa tradičnej februárovej akcii sa tento rok zúčastnilo 38 odvážnych darcov, z toho pätnásť prvodarcov.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 4 z 211

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne