e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  Letná škola čínskeho jazyka 2018. Čo ponúkla?

  Tianjin - miesto, kde cisár prekročil rieku, sa nachádza na severe Čínskej ľudovej republiky. A práve toto niekoľkomiliónové mesto ohromilo aj tohtoročných účastníkov letnej školy čínskeho jazyka a čínskej kultúry z SPU v Nitre. Tento rok sa na podujatí zúčastnilo deväť študentov a pracovníčka FEM, jeden študent FEŠRR, dve študentky FAPZ a dvaja študenti čínštiny z FF UKF.

  Čítať celý článok...
   

  Farby a plody jesene v Botanickej záhrade SPU

  Botanická záhrada pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vás pozýva na výstavu Farby a plody jesene, ktorá sa uskutoční od 19. septembra do 16. októbra 2018 každý deň (vrátane víkendov) od 9.00 do 17.00 h v priestoroch skleníkov.

  Čítať celý článok...
   

  RECENZIA: Chémia potravín - nová vysokoškolská učebnica nielen pre študentov

  V lete uzrela svetlo sveta vysokoškolská učebnica Chémia potravín určená pre študentov SPU v Nitre.

  Čítať celý článok...
   

  Na FEM otvoria originálne laboratórium spotrebiteľského správania

  V pavilóne S Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre bude 16. októbra o 10.00 h slávnostne otvorené Laboratórium spotrebiteľských štúdií.

  Čítať celý článok...
   

  Na Tulipáne otvoria Interaktívnu záhradu

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva vás pozýva 27. septembra 2018 od 10.00 h na Tulipánovú ulicu 7, kde sa uskutoční slávnostné otvorenie Interaktívnej experimentálnej záhrady.

  Čítať celý článok...
   

  Medzinárodné projekty FEŠRR - pridaná hodnota k vysokoškolskému vzdelávaniu

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja patrí medzi tie fakulty SPU, ktorým sa úspešne darí znásobovať prínosy z medzinárodnej projektovej činnosti a rozsiahlej medzinárodnej spolupráce. V oblasti internacionálneho vzdelávania patril aj AR 2017/2018 k tým úspešnejším.

  Čítať celý článok...
   

  Práve vyšli

  SKRIPTÁ

  T. Baranec a kol.: Botanika, 2. nezmenené vydanie, náklad 500 ks, cena 3,30 €.

  A. Vollmannová a kol.: Všeobecná chémia, 1. vyd., 150 ks, 3,90€.

  R. Gálik - Š. Boďo: Mechanizácia živočíšnej výroby, 1. vyd. 150 ks, 4 €. J. Žitňanský - R. Drlička: CAx Technonológie, 1. vyd., 150 ks, 6 €.

  K. Ražná a kol.: Návody na cvičenia z Genomiky a bioinformatiky – metódy porovnávania a fylogenetické vzťahy sekvencií, 1. vyd., 100 ks, 2,30 €.

  S. Kunová a kol.: Sanitácia v potravinárstve, 2. prepracované vyd., 300 ks, 3,50 €.

  J. Nôžková a kol.: Analýza dát v agrobiológii, 2. nezmenené vyd., 300 ks, 3,60 €.

  J. Žarnovský a kol.: Výrobné technológie a montáž, 1. vyd., 25 ks, 6,70 €.

  K. Ražná a kol.: Explantátové kultúry rastlín, 1. vyd., 100 ks, 4,60 €.

  J. Lazíková a kol.: Európske obchodné právo, 1. vyd., 200 ks, 9,20 €.

  M. Bujna a kol.: Manažérstvo rizika vo výrobných technológiách, 1. vyd., 200 ks, 4,90 €.

  UČEBNICE L. Zeleňáková a kol.: Hygiena výživy a stravovania Uplatňovanie hygienických zásad v zariadeniach spoločného stravovania, 1. vyd., 500 ks, 7 €.

  M. Bežo a kol.: Biologická bezpečnosť, 1. vyd., 200 ks, 6,40 €.

  D. Urminská a kol.: Enzymológia pre agrobiotechnológov, 1. vyd., 150 ks, 7 €.

  M. Olejár: Progamovanie PLC, 3. nezmenené vyd., 70 ks, 5 €.

  VEDECKÉ MONOGRAFIE M. Babošová a kol.: Vplyv prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody v národnej prírodnej rezervácii Čičovské mŕtve rameno, 1. vyd., 100 ks, 3,50 €.

  N. Polláková a kol.: Vplyv konvenčných a bezorbových minimalizačných technológií obrábania na vybrané fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy vo zvolených lokalitách Nitrianskeho a Trnavského kraja, 1. vyd., 100 ks, 5 €.

  Vydavateľstvo SPU 
   

  Dni európskeho kultúrneho dedičstva aj na SPU

  V rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa od 1. do 30. septembra v Nitre uskutoční viacero kultúrnych podujatí.

  Čítať celý článok...
   

  Oznamujeme

  Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že:

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 4 z 155

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne