e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  V ZRKADLE: Ing. Zuzana Lazíková

  lazikova zuzanaMeno: Ing. ZUZANA LAZÍKOVÁ
  Pracovná pozícia: doktorandka na Katedre práva FEŠRR
  Miesto narodenia: Nitra
  Vek: 25
  Čítať celý článok...
   

  Študenti FEM ocenení v súťaži Marketér roka 2018

  marketer rokaTrojica študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Michaela Šugrová, Patrik Mazan a Marek Plachý, si 23. mája v Prahe prevzala zvláštnu cenu v kategórii Mladý delfín za prácu na tému Jak úspěšně komunikovat školu, na které studuji.

  Čítať celý článok...
   

  Z májových letných škôl FZKI

  ls klimaticke zmenyV rámci projektu Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ITMS2014+: 312011D609) sa v máji konali dve letné školy pod taktovkou FZKI. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu celoživotného vzdelávania prostredníctvom prepojenia informácií s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

  Čítať celý článok...
   

  Víkend otvorených parkov a záhrad v botanickej záhrade

  bz parky a zahradyVíkend otvorených parkov a záhrad sa konal po celom Slovensku 1 - 2. júna a bol súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa vrátane Slovenska zapája 19 krajín z celej Európy.

  Čítať celý článok...
   

  Odborárov naďalej povedie Zuzana Hlaváčová

  odboryV KC SPU v Nitre sa 15. mája uskutočnila konferencia Univerzitnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre. V rámci programu prebehla aj voľba predsedu Výboru UO.

  Čítať celý článok...
   

  Študenti SPU na konferencii Programu Baltickej univerzity

  bup1Koncom apríla (25. - 28.) sa v Estónsku konala študentská konferencia Udržateľná spotreba a obehové hospodárstvo. Organizoval ju Program Baltickej univerzity (BUP), ktorého Slovenské národné centrum je zriadené na SPU v Nitre.

  Čítať celý článok...
   

  V Nitre sa stretli dobrovoľníci ESN z celého Slovenska

  esnNitrianske sekcie študentskej dobrovoľníckej organizácie Erasmus Student Network Slovakia - ESN SUA Nitra a ESN UKF Nitra organizovali 3. – 5. mája celoslovenské stretnutie National Platform Nitra 2019, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia všetkých slovenských univerzít, ako aj hostia z ČR.

  Čítať celý článok...
   

  Športový deň pod taktovkou odborárov a Centra univerzitného športu opäť úspešný

  sportovy denAktívny pohyb – šport a relaxačné cvičenia sú efektívnym prostriedkom pre regeneráciu našich síl. V tomto zmysle sa niesol už tradičný Športový deň zamestnancov SPU v Nitre. Zorganizovala ho UO OZ PŠaV pri SPU v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu.

  Čítať celý článok...
   

  Prví absolventi FEM oslávili tri jubileá

  stretavkaOnedlho uplynie 60 rokov ako v septembri 1959 nastúpili na svoju študentskú dráhu prví poslucháči pôvodnej Prevádzkovo-ekonomickej fakulty bývalej VŠP, v súčasnosti Fakulty ekonomiky a manažmentu, ktorá si v tomto roku pripomína výročie svojho vzniku.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 3 z 185

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne