e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  Európske skúsenosti študenta FEM v Bruseli

  bruselV minulom akademickom roku som mal možnosť absolvovať trojmesačnú odbornú stáž na Oddelení poľnohospodárskej politiky Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. V súčasnosti sa veľký dôraz vo vzdelávaní kladie na prepojenie teoretických poznatkov a praktických skúseností. Forma odborných stáží je výbornou príležitosťou pre získanie cenných poznatkov, ktoré sú pre ďalšie kariérne smerovanie po ukončení štúdia veľkou konkurenčnou výhodou.

  Čítať celý článok...
   

  Technická fakulta rozširuje možnosti spolupráce

  tf budejoviceZástupcovia TF pod vedením dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., sa 4. – 6. februára zúčastnili na pracovnej návšteve Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Konala sa na pozvanie dekana Zemědělskej fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc.

  Čítať celý článok...
   

  Zástupcovia TF rokovali so švajčiarskym výskumným strediskom ART

  tf1V rámci projektu Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov - TRIVE (ITMS 26110230085) sa 26. novembra - 2. decembra 2014 zástupcovia TF - dekan prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., vedúci Katedry dopravy a manipulácie Ing. Ľubomír Hujo, PhD., a odborná asistentka Ing. Daniela Uhrinová, PhD., zúčastnili na mobilite v Švajčiarsku.

  Čítať celý článok...
   

  V ZRKADLE: JUDr. Jana Sochorová

  sochorova2Meno: JUDr. JANA SOCHOROVÁ
  Pracovná pozícia: vedúca Útvaru správy majetku SPU v Nitre
  Miesto narodenia: Vráble
  Vek: Som žena bez veku. :-)

  Čítať celý článok...
   

  Manažérka FS Zobor si prevzala menovací dekrét

  zoborFS Zobor SPU v Nitre bude naďalej manažovať Ing. Petra Zaujecová, PhD. Rektor prof. Peter Bielik jej 30. januára odovzdal menovací dekrét s účinnosťou od 1. februára 2015.

  Čítať celý článok...
   

  Japonský vidiek dnes čelí viacerým výzvam

  japonskoVytvorenie globálnej siete akademických a výskumných inštitúcií, ktoré sa zameriavajú na rozvoj vidieka a rozvoj odľahlých oblastí, bolo hlavným cieľom workshopu s názvom Vytvorenie globálnej siete vzdelávania a výskumu pre regionálny rozvoj (Creating a Global Network of Education and Research for Regional Development), ktorý sa konal 24. - 26. januára na Univerzite v Kagošime (UK) v Japonsku.

  Čítať celý článok...
   

  Projekt TEMPUS úspešne napreduje

  ecostreamProjekt TEMPUS 530397, ktorý koordinuje SPU prostredníctvom prof. JUDr. Eleonóry Marišovej, PhD., je vo svojom poslednom roku realizácie. Zo 14-tich zapojených partnerov (Rusko, SR, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko), prevládajú ruské univerzity (5), na ktoré je projekt zameraný.

  Čítať celý článok...
   

  Na FEM otvorili Centrum preŠtudenta. Je novátorské, skrátka cool!

  dsc 15aRozvíjať študentskú kultúru, prispievať k skvalitneniu komunikácie medzi vedením fakulty a študentmi, vytvoriť pre študentov priestor, kde sa môžu pravidelne stretávať a pracovať na svojich projektoch, je poslaním nového Centra preŠtudenta na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU, ktoré 28. januára slávnostne otvorila dekanka doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.

  Čítať celý článok...
   

  V turnaji zamestnancov zvíťazili biotechnológovia a ekonómovia

  turnajZamestnanci a doktorandi našej univerzity si zmerali sily v basketbalovom turnaji, ktorý 27. januára zorganizovala športová komisia OZ a Centrum univerzitného športu.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 185 z 206

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne