e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  Za úspešnosťou nemožno hľadať skratky...

  moravcikova4Vážená akademická obec, milé kolegyne a kolegovia, milí čitatelia, keď ma vedúca redaktorka nášho univerzitného časopisu oslovila s ponukou napísať úvodník do prvého tohtoročného čísla, začala som rozmýšľať, čo by som mala a hlavne čo by som chcela povedať širšej verejnosti.Vzápätí som si oživila poznatky z literárnej teórie, ktorá úvodník (alebo editoriál) označuje za klasický žurnalistický žáner vyznačujúci sa okrem iného subjektívnosťou, adresnosťou pretavenou do apelu na kompetentných, úsilím o vystihnutie podstaty, ako aj istou mierou pátosu či poúčania.

  Čítať celý článok...
   

  Hebejská univerzita v Číne má záujem o spoluprácu

  hebeiŠesťčlenná delegácia z Hebejskej poľnohospodárskej univerzity v Číne zavítala 14. decembra 2017 na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

  Čítať celý článok...
   

  Trojici odborníčok z SPU bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa

  dekrety2Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh SPU v Nitre priznala 13. decembra 2017 vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Prírodné vedy – Biologické vedy Dr. Oksane Sytar, PhD., (Katedra fyziológie rastlín FAPZ), Dr. Ing. Miroslave Požgajovej a Ing. Zuzane Kňažickej, PhD., (Obe z VC AgroBioTech SPU v Nitre).

  Čítať celý článok...
   

  Nový priestor na prezentáciu poznatkov z uchovávania a využívania agrobiodiverzity

  agrobiodiversityMedzinárodný program Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života, ktorý inicioval kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti v spolupráci s Národnou botanickou záhradou M. M. Griška pri Národnej akadémii vied Ukrajiny, sa úspešne realizuje už vyše desať rokov.

  Čítať celý článok...
   

  Animal Biotechnology 2017

  animal biotechnologyV Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre VÚŽV v Nitre sa 7. decembra 2017 uskutočnila piata medzinárodná vedecká konferencia Animal Biotechnology 2017 zameraná na biodiverzitu, živočíšne genetické zdroje, reprodukciu a genetiku zvierat, ktorej garantom bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

  Čítať celý článok...
   

  Slovenská rektorská konferencia si pripomenula 25. výročie

  srkV novembri 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá združuje rektorky a rektorov vysokých škôl vymenovaných prezidentom SR a dnes je jednou z troch reprezentácií VŠ.

  Čítať celý článok...
   

  Študentskou osobnosťou Slovenska je Tomáš Jambor z FBP

  osobnost slovenska2Titul Študentská osobnosť Slovenska za rok 2016/2017 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo si tento rok prevzal absolvent Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Ing. Tomáš Jambor, PhD., v súčasnosti mladý vedeckovýskumný pracovník na Katedre fyziológie živočíchov.

  Čítať celý článok...
   

  AgroBioTech už tretí rok poskytuje podmienky pre špičkový výskum

  abt8Za uplynulé viac ako dvojročné obdobie sa Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre stalo neoddeliteľnou súčasťou univerzity a veľmi aktívne sa zapojilo a priebežne zapája do jej vedeckovýskumných aktivít. V predchádzajúcich ročníkoch Poľnohospodára boli postupne predstavované činnosti realizované vo vybraných laboratóriách výskumného centra, v nasledujúcom príspevku chceme ponúknuť súhrnné informácie o jeho prevádzke a aktivitách za uplynulé obdobie.

  Čítať celý článok...
   

  Klobásovica priblížila aj tradičný vidiecky spôsob života

  klobasovica2Pokračovaním dlhoročnej tradície bol ďalší ročník obľúbenej Klobásovice, ktorá sa uskutočnila 6. decembra 2017 v priestoroch jedálne ŠD A. Bernoláka. Akcia, organizovaná pod záštitou dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva profesora Jána Tomáša, sa už počas registrácie tešila veľkému záujmu.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 1 z 136

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne