e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  Návod ako získať informácie z podujatia, na ktorom ste neboli

  V dňoch 6. – 8. 11. 2019 sa na pôde našej univerzity pod záštitou ministerky školstva a rektorky SPU v Nitre uskutočnilo odborné podujatie z oblasti IKT – konferencia UNINFOS 2019 s podtitulom Univerzita budúcnosti, ktorý usporiadala naša univerzita v spolupráci so združením EUNIS-SK. Odborné znalosti môžu z neho čerpať študenti i zamestnanci vysokých škôl v rámci výučby, ale i mimo nej, i keď na tomto podujatí neboli.

  Čítať celý článok...
   

  Sloboda nie je samozrejmosťou. SPU v Nitre si pripomína 17. november

  V nedeľu 17. novembra 2019 uplynie tridsať rokov od Nežnej revolúcie – od udalostí, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v Československu. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva.

  Čítať celý článok...
   

  Miroslava Kačániová a Attila Tóth získali prestížne ocenenie za vedu a techniku

  kacaniova8Slovensko má nových laureátov prestížnej Ceny za vedu a techniku. Medzi ocenenými sú aj dvaja pedagógovia z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre - prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva a Ing. Attila Tóth, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry.

  Čítať celý článok...
   

  Profesor Ján Supuka si prevzal cenu ECLAS za celoživotné dielo

  supukaPri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za významný prínos pre krajinnú architektúru Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a LE:NOTRE Institute nominovali Drhc. prof. Ing. Jána Supuku, DrSc., na cenu Európskej rady škôl krajinnej architektúry - European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Ocenenie si prevzal 16. októbra z rúk prezidentky ECLAS Dr. Ellen Fetzer.

  Čítať celý článok...
   

  Študenti FZKI vysadili pred univerzitou trvalkové záhony

  trvalkyVýnimočný priestor pred Aulou SPU v Nitre budú krášliť veľkorysé trvalkové záhony.

  Čítať celý článok...
   

  SPU v Nitre udelila čestné doktoráty prof. Tlustošovi a prof. Kišgecimu

  cestni doktoriV Aule SPU v Nitre sa 23. októbra konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v Nitre, rozšírené o Vedeckú radu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (FAPZ), na ktorom bol udelený čestný titul doctor honoris causa dvom osobnostiam medzinárodnej vedy: prof. Ing. Pavlovi Tlustošovi, CSc., z Českej zemědělskej univerzity v Prahe a prof. Dr. Jánovi Kišgecimu z Univerzity v Novom Sade. Diplom a insígnie čestných doktorov im odovzdala rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová.

  Čítať celý článok...
   

  Virtuálna študovňa učebnicovej literatúry

  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre v októbri otvorila novú študovňu – tento raz virtuálnu. Cieľom projektu je otestovať záujem študentov SPU o skriptá a učebnice v digitálnej forme.

  Čítať celý článok...
   

  Deň kariéry s novými aktivitami

  den karieryDeň kariéry SPU v Nitre vznikol z potreby čo najviac prepojiť štúdium a prax. Zámerom je sprostredkovať osobné stretnutie študentom - budúcim absolventom so zástupcami fi riem, sprostredkovať im prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach. Tohtoročné podujatie, ktoré organizoval rektorát spoločne s fakultami, sa konalo 15. októbra a prinieslo aj nové aktivity.

  Čítať celý článok...
   

  Memorandum o spolupráci s Andalas University

  andalasProrektor SPU pre strategický rozvoj doc. Drahoslav Lančarič prijal 23. októbra delegáciu z indonézskej Andalas University, ktorú viedol rektor prof. Tafdil Husni.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 1 z 197

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne