e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 4/54 Príhovor doctora honoris causa prof. Janusza Żmiju

  Príhovor doctora honoris causa prof. Janusza Żmiju

  E-mail Tlačiť

  54-04zmijaVážený pán rektor, ctihodní členovia senátu, vážený pán dekan prof. Bielik, vážená rada fakulty Ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre! Rád by som Vám poďakoval za to, že mi bolo udelené najvyššie akademické ocenenie, ktorým je titul Doctor Honoris Causa.

  Som naplnený šťastím a radosťou, pretože som toto ocenenie dostal od najlepšej slovenskej univerzity, jednej z najlepších poľnohospodárskych univerzít v Európe.Je pre mňa dôležité, že toto ocenenie dostávam v krajine mojich priateľov a susedov. Prijímam titul Doctor Honoris Causa ako motivujúcu silu pre ďalšiu kooperáciu medzi našimi univerzitami a krajinami.

  Spolupráca medzi našimi univerzitami začala pred viac než 40 rokmi. V roku 1963 bola podpísaná oficiálna zmluva, ktorá je stále platná; zmluva o vedeckej spolupráci a výmene študentov. Spolu sme organizovali medzinárodné konferencie a vedecké výmenné programy.Ďalším príkladom tejto kooperácie je PHARE-TEMPUS program. A navyše, máme výmenu študentov a akademických pracovníkov v ramci programu ERASMUS - v oblasti agropodnikania a ekonomiky poľnohospodárstva. Okrem toho máme aj výmenu akademických pedagógov v rámci programu Leonardo da Vinci. Môžeme povedať, že kooperácia pokračuje v mnohých oblastiach týkajúcich sa spoločného záujmu.

  Kooperácia sa uskutočňuje na piatich fakultách našej univerzity. Spoločný vedecký výskum prebieha v nasledovných oblastiach:

  regionálny rozvoj s osobitným dôrazom na pohraničné oblasti,
  efektívnosť využitia zdrojov EU,
  metódy ekonomického zhodnotenia podnikov a fariem,
  manažment a marketing v potravinárskom priemysle,
  trávové ekosystémy,
  kultivácia pôdy a rastlín,
  problémy s hnojením,
  ťažké kovy v prírodnom prostredí,
  fyziológia a endokrinológia zvierat,
  optimalizácia produkcie krmív pre zvieratá,
  ekologické mäso a produkcia mlieka,
  zoohygiena,
  vytváranie a ochrana prírodného prostredia,
  spotreba energie vybraných odvetví vo farmárskom a potravinárskom priemysle,
  netradičné zdroje energie v poľnohospodárstve.

  Toto su iba niektoré z oblastí našej dlhodobej spolupráce. Preto môžeme povedať, že spolupráca medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove je aktívna v mnohých oblastiach.

  Som veľmi vďačný bývalým osobnostiam našej univerzity za to, že začali našu spoluprácu pred štyridsiatimi šiestimi rokmi; spoluprácu, ktorá sa teraz zmenila na rozsiahlu sieť mnohodimenzionálnej spolupráce v akademických a didaktických oblastiach a vzájomnú výmenu vedeckých výskumníkov a študentov. Iba vďaka vzájomnému porozumeniu a rozsiahlej účasti oboch strán - ako slovenskej tak aj polskej, môžeme byť dnes hrdí na naše rozličné projekty. Osobne by som chcel zdôrazniť spoluprácu s členmi Fakulty ekonomiky a manažmentu, s ktorými pracujem už 35 rokov. Niekoľko krát som bol na vedeckej stáži v Nitre, kde som mal šancu spoznať vaše metódy vedeckého výskumu. Spolu s profesorkou Helenou Belajovou sme rozbehli medzinárodný vedecký projekt zaoberajúci sa ekonomickou efektívnosťou mliečnej produkcie na slovenských a polských farmách na juhu Polska. Výsledky mojej spolupráce boli zverejnené vo vedeckých člankoch. Celkove, v rámci programu kooperácie s univerzitou v Nitre, som publikoval 22 vedeckých článkov. Profesori Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zverejnili ich početne članky v Krakove.

  Tiež som spolupracoval s takými vedeckými výskumníkmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako:Prof. Špyrka, Prof. Ševčík, Prof.Višňovský, Prof. Podolák, Prof. Repka, Doc. Belajová, Prof. Kuzma, Prof. Gozora, Doc. Horská a Prof. Bielik, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti a metodológiu výskumu na začiatku mojich štúdií ekonomiky v Krakove, za čo som im hlboko povďačný, nielen ako rektor Poľnohospodárskej univerzity v Krakove ale aj ako professor ekonomiky a člen Fakulty poľnohospodárstva a ekonomiky.

  Spolupráca s profesormi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre významnou mierou prispela ku zlepšeniu kvality študenta a vyučujúcich v Polsku. Mal som tiež možnosť rozšíriť moju metodológiu výskumu v Nitre.

  Úprimne verím, že spolupráca medzi našimi univerzitami bude prekvitať v prospech našich vzájomných výhod a pre dobro farmárstva na Slovensku a v Polsku. Verím, že v budúcnosti bude táto spolupráca dokonca ešte v zvýšenej miere na prospech nášho študenta a akademických výskumníkov.

  V mene Poľnohospodárskej univerzity v Krakove by som vám rád poďakoval za širokú spoluprácu a za udelenie mi titulu Doctor Honoris Causa od Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

  Dr. h. c. prof. dr. hab. JANUSZ ŻMIJA

  fotogaléria