e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 4/53 Depozitná knižnica FAO v nových priestoroch

  Depozitná knižnica FAO v nových priestoroch

  E-mail Tlačiť
  Po zrušení Ústavu vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo (ÚVTIP Nitra) sa Depozitná knižnica FAO presťahovala do priestorov špeciálnej poľnohospodárskej knižnice novozaloženého štátneho podniku AGROINŠTITÚT Nitra.

  Fond tvorí cca 11-tisíc knižničných jednotiek a 56 titulov periodík. Okrem Depozitnej knižnice FAO, špecializovaného knižnično-informačného pracoviska so zameraním na výživu, potravinárstvo, poľnohospodárstvo a lesníctvo, je jej súčasťou aj fond publikácií EÚ. Knižničný fond je spracovaný elektronicky a tvorí bázu dát, ktorá je súčasťou integrovaného informačného systému rezortu pôdohospodárstva AGROKATALÓG.

  Depozitná knižnica FAO

  Jej základným poslaním je získavať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti publikácie FAO, odborné monografie, periodiká a multimédiá v určenom profile. Okrem aktuálneho vývoja v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva sa venujú širokému spektru ďalších sprievodných tém, ako je rozvoj vidieka, rodová rovnosť, sociológia atď. Návštevníci knižnice majú okrem prezenčného štúdia fondov aj možnosť on-line prístupu k FAO informačným zdrojom prostredníctvom verejných internetových staníc. Fond obsahuje 1520 knižničných jednotiek, monografie, správy, štúdie, štatistické prehľady, periodiká, CD ROM a ďalšie dokumenty v anglickom jazyku, tematicky zamerané na všeobecné poľnohospodárstvo, rastlinnú výrobu a ochranu rastlín, živočíšnu výrobu a veterinárstvo, lesníctvo, rybárstvo, pôdoznalectvo a vodné hospodárstvo, ekonomiku a sociálny rozvoj, potravinárstvo a výživu ľudí a legislatívne dokumenty FAO.

  Služby
  - prezenčné výpožičky dokumentov (depozitný exemplár)
  - verejné internetové pracovisko primárne určené na prístup do katalógov a informačných zdrojov FAO
  - prístup do virtuálnej knižnice FAO, ktorá obsahuje plnotextové knihy, periodiká a štatistiky - sprostredkovaný predaj FAO publikácií za výhodné ceny
  - medzinárodná výpožičná služba (AGLINET)
  - konzultačné, referenčné, rešeršné a poradenské služby
  - vyhotovovanie xerokópií a skenovanie dokumentov

  Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok 7.30 - 15.00, piatok 7.30 - 13.00. Ďalšie informácie: www.agroinstitut.sk

  Ing. MÁRIA DEBRECÉNIOVÁ, PhD.,
  Agroinštitút, š.p., Nitra