e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Odbory informujú...

  E-mail Tlačiť

  Dňa 8. 10. 2008 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií v Bratislave. Rokovanie viedol jeho predseda, MUDr. Alex Kurtanský. Ing. Ján Gašperan, predseda OZ PŠaV na Slovensku, informoval o činnosti zväzu, hlavne o kolektívnom vyjednávaní vyššieho stupňa na rok 2009, o pripravovanom štrajku, do ktorého by sa zapojilo 19 percent zamestnancov slovenských univerzít, pričom najväčšia podpora bola na SPU (49 %) a na Prešovskej univerzite (42 %). Na základe ďalšieho vyjednávania odborárov s predstaviteľmi vlády sa štrajk neuskutoční a platy zamestnancov univerzít budú od 1. 1. 2009 valorizované: platy učiteľov o 5 percent a nepedagogických zamestnancov o 7 percent.

  Stretnutie 42 dlhoročných zamestnancov univerzity s členmi Výboru UO pri príležitosti pracovných jubileí sa konalo 14. októbra. Ing. Danica Vraniaková, predsedníčka komisie pre občianske záležitosti, starostlivosť o zamestnancov a stravovanie, im poďakovala za odpracované roky na SPU (15 až 40). Medzi zamestnancov, ktorí tu pracujú 40 rokov, patrí Mária Candráková (ŠD A. Benoláka) a Jozef Pekarík (Útvar prevádzky R-SPU).

  Riadne zasadnutie Výboru UO sa uskutočnilo 15. októbra. Odznela správa športovej komisie, informácia o čerpaní prostriedkov sociálneho fondu k 30. 9., o pripravovaných podujatiach komisie pre prácu s deťmi a príprave rekreácií v zimnom dovolenkovom období. Po zasadnutí zablahoželali členovia výboru Ing. Viere Rašovskej, predsedníčke FV ŠD, k životnému jubileu a poďakovali jej za nezištnú prácu v odboroch.

  Predseda Výboru UO predložil rektorovi SPU návrh na rozpustenie časti rezervy sociálneho fondu. Metodika prerozdelenia bola s Ing. A. Jančuškovou, kvestorkou SPU, prerokovaná 22. októbra. Každý zamestnanec SPU si v októbrovom výplatnom termíne prilepší finančnou čiastkou vo výške 2000 Sk za predpokladu 100-percentného úväzku z fondu pracovného času a odpracovaný celý kalendárny rok. V prípade zníženého pracovného úväzku a nástupu do pracovného pomeru v priebehu roka, bude poukázaná alikvótna časť.

  O ďalších odborárskych aktivitách sa viac dozviete na sekretariáte UO OZ PŠaV pri SPU (kl. 5513) alebo na www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm

  Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD., predseda Výboru UO OZPŠaV
  pri SPU v Nitre