e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Výberové konanie

  E-mail Tlačiť

  Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie:

  * miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre telesnej výchovy a športu FZKI pre zabezpečenie výučby predmetu telesná výchova.
  Podmienky:
  - VŠ vzdelanie v odbore telesná výchova a šport so špecializáciou futbal,
  - trénerská kvalifikácia v danej špecializácii,
  - pedagogická alebo trénerská prax v danej špecializácii,
  - aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
  - znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
  - bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka;

  * miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre genetiky a plemenárskej biológie FAPZ pre zabezpečenie výučby predmetov všeobecná zootechnika, šľachtiteľské programy.
  Podmienky:
  - VŠ vzdelanie - odbor zootechnický,
  - vedecká hodnosť PhD. v odbore všeobecná zootechnika,
  - aktívna znalosť anglického jazyka - preukázať pohovorom alebo potvrdením o skúške,
  - ovládanie práce s PC a štatistického vyhodnocovania výsledkov výskumu,
  - pedagogická prax min. 5 rokov,
  - dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť - dokladovať výpisom z registra trestov.

  Prihlášky s profesijným životopisom a overenými dokladmi o štúdiu zasielajte do 7.11. 2008 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu SPU, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra.