e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 3/64 Profesor Ján Supuka si prevzal cenu ECLAS za celoživotné dielo

  Profesor Ján Supuka si prevzal cenu ECLAS za celoživotné dielo

  E-mail Tlačiť

  supukaPri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za významný prínos pre krajinnú architektúru Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a LE:NOTRE Institute nominovali Drhc. prof. Ing. Jána Supuku, DrSc., na cenu Európskej rady škôl krajinnej architektúry - European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Ocenenie si prevzal 16. októbra z rúk prezidentky ECLAS Dr. Ellen Fetzer.

  Cena ECLAS za celoživotné dielo sa udeľuje významným osobnostiam, ktoré sa počas svojej kariéry výrazne pričinili o rozvoj krajinnej architektúry v Európe, založenie a rozvíjanie študijných odborov, programov a ich internacionalizáciu. Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj predstavitelia LE:NOTRE Institute: ekonomický riaditeľ prof. Jeroen de Vries, členka riadiaceho výboru Dr. Anna Szilágy-Nagy a predseda riadiaceho výboru Ing. Atilla Tóth, PhD. Pozvanie prijali aj zástupcovia vedenia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, kolegovia z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry (KZKA) a ďalší hostia. Na pôde univerzity ich privítal prorektor pre strategický rozvoj doc. Drahoslav Lančarič.

  za

  Život a práca prof. Jána Supuku je spätá s krajinotvorbou. Dvadsaťpäť rokov pôsobil ako odborný asistent výskumu, vedecký pracovník a vedúci Oddelenia tvorby a ochrany zelene v Arboréte Mlyňany, neskôr ako vedúci Katedry krajinotvorby a plánovania na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Od roku 2000 pôsobí na FZKI SPU v Nitre ako profesor krajinnej architektúry. Zastával funkciu vedúceho KZKA aj prorektora SPU pre vedeckovýskumnú činnosť. Významnou mierou prispel k formovaniu a ďalšiemu rozvoju študijného odboru 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra, ktorého bol garantom. Zapojil fakultu a odbor do Európskeho združenia škôl krajinnej architektúry (ECLAS). Významnou mierou sa zaslúžil o akreditáciu študijného programu FZKI záhradná a krajinná architektúra Medzinárodnou federáciou krajinných architektov (IFLA). Bol zapojený do rôznych medzinárodných projektov, má bohatú výskumnú a publikačnú aktivitu uznávanú v doma i v zahraničí. Je nositeľom titulu čestný doktor Mendelovej univerzity v Brne.

   

  FOTOGALÉRIA

   supuka

  Ocenenie profesorovi Supukovi odovzdala  prezidentka ECLAS Dr. Ellen Fetzer

  Foto: za