e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 3/64 Deň kariéry s novými aktivitami

  Deň kariéry s novými aktivitami

  E-mail Tlačiť

  den karieryDeň kariéry SPU v Nitre vznikol z potreby čo najviac prepojiť štúdium a prax. Zámerom je sprostredkovať osobné stretnutie študentom - budúcim absolventom so zástupcami fi riem, sprostredkovať im prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach. Tohtoročné podujatie, ktoré organizoval rektorát spoločne s fakultami, sa konalo 15. októbra a prinieslo aj nové aktivity.

  Deň kariéry otvoril prorektor SPU pre prax a prácu s verejnosťou Ing. Ivan Takáč, PhD. Ako povedal, každý študent bude potrebovať dobrého zamestnávateľa a v jeho záujme je využiť príležitosť a získať už na univerzite informácie a osobné kontakty. Študentom sa prezentovalo 27 fi riem a spoločností - A T solutions, Agentúra pre rozvoj vidieka, AGROCONTRACT Mikuláš, APH Group Slovakia, Banskobystrický pivovar, Continental Automotive Systems Slovakia, Danubius Fruct, Euro Pork Production Slovensko, EXATA GROUP, Foxconn Slovakia, Kaufl and SR, Kongsberg Automotive, LEDVANCE, Lidl SR, Marel Slovakia, Medzinárodná federácia koučov (ICF- Slovenská pobočka), Miba Steeltec, Muehlbauer Automaročníktion, Plzeňský Prazdoj Slovensko, Poľnohospodár Nové Zámky, Polnovakia Agrar, Rhenus Logistics, Slovryb, UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ZF Slovakia, ZKW Slovakia, Mahle Behr Senica. Zástupcovia uvedených spoločností poskytovali informácie vo svojich stánkoch vo foyeri pod aulou.

  Súčasťou podujatia boli informatívne prednášky zastúpených fi riem a spoločností, sociálna súťaž Hackathon či stretnutie s profesionálnym koučom, ktoré pripravili Nitrianski kouči - NIKO, Regionálny klub koučov - SAKO a Slovenská asociácia koučov - ICF Slovak Chapter. S iniciatívou zavádzania koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy - koučing v praxi, študentov oboznámila koučka, mentorka a supervisorka z NIKO Eva Timková.

  Hackathon

  Na súťaži Hackathon päť študentských tímov hľadalo praktické riešenie problému ako znižovať potravinový odpad v domácnostiach na Slovensku. V rámci podujatia bolo skombinovaných viacero aktivít. Organizačne a fi nančne bolo zastrešené EIT Food Hub-om v spolupráci so Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou, ktorá rieši projekt Inovujme.sk a organizuje podujatia tohto typu na stredných a vysokých školách. Podstatou takejto súťaže vo všeobecnosti je, že tímy mladých ľudí riešia konkrétny problém, ktorý zadávajú ľudia z praxe. Zadávateľom témy pre prvý sociálny hackathon na SPU v Nitre bola Zuzana Madajová z občianskeho združenia Free- Food a téma plne korešpondovala so zameraním aktivít projektu EIT Food Hub. OZ FreeFood rieši prevenciu plytvania potravinami na Slovensku, zaoberá sa aj symptómami tohto fenoménu a legislatívou. Podľa slov Z. Madajovej, najskrytejším typom odpadu je odpad vyprodukovaný v domácnostiach, takže len osveta, uvedomenie si a priznanie toho problému sú počiatočným riešením. „Práve domácnosť je fáza potravinového reťazca, v ktorej sa plytvá najviac. Food waste je však nielen vážnym etickým, environmentálnym, ale aj ekonomickým problémom. Preto je veľmi dôležité podnietiť v mladých ľuďoch záujem o uvedenú tému. V rámci politiky EÚ bude musieť Slovensko povinne od roku 2020 merať odpad v domácnostiach a prichádzať s konkrétnymi a efektívnymi riešeniami. Na Slovensku nemáme presné štatistiky, v súčasnosti sa opierame o údaje, že v našej krajine asi 50 % odpadu vyprodukujú domácnosti. V rámci EÚ doteraz meria vyprodukovaný potravinový odpad v domácnostiach desať krajín a sú schopné o tom poskytnúť aj údaje,“ povedala Z. Madajová.

  Čo priniesla súťaž o štipendium pre študentov v rámci EIT Food Hub Additional Activities?

  Na podujatí vládla tvorivá a inšpiratívna atmosféra, ktorej nositeľmi bolo 34 účastníkov sociálneho hackathonu – študentov všetkých troch stupňov všetkých fakúlt SPU. Súťažili v piatich tímoch a po vstupných prezentáciách o projekte EIT Food Hub, o projekte Inovujme.sk, o koučovaní v praxi a po spresnení faktov a podrobnejších informáciách o téme Stratégia znižovania potravinového odpadu v domácnostiach na Slovensku mali účastníci asi 90 minút na kreatívny brainstorming. Po prestávke prezentovali svoje riešenia pred porotou zloženou so zástupcov praxe, SIEA, SPU v Nitre a samotnej zadávateľky témy. Zúčastnení študenti ponúkli veľmi inšpiratívne a zaujímavé riešenia aj s originálnymi názvami:

  • „Máš na výber, nebuď odpad“- model zvozu bioodpadu a jeho ďalšieho využitia v originálnom prepojení na farmárov, potravinové banky, novovytvorené zberné stanice, ako aj na projekt adoptívnych zvierat,

  • EMI – model zdôrazňujúci význam edukácie, motivácie a implementácie, ktorý zahŕňa konkrétne riešenie zadefi novaného problému na úrovni krajských miest a ktorého autori poukázali na význam adresného vzdelávania rôznych cieľových skupín, ako aj na účinný fenomén súťaže medzi krajmi či obcami,

  • I-EAT – stravovacia aplikácia, resp. Food apka, ktorá na základe rôznorodých indikátorov o domácnosti a jej členoch a na základe voľby rôznych kritérií dokáže vygenerovať množstvo praktických výstupov,

  • FOODSAVE – aplikácia, ktorá prepojením interaktívneho plánu – profi lu – kalendára – štatistiky umožňuje koordinovať spotrebu domácnosti a upozorní napr. aj na možné alternatívne využitie surovín,

  • „Maj sa, odpad“ – edukačno-sieťujúca aplikácia pre vekovú kategóriu 15 - 45 rokov monitorujúca množstvo odpadu a poskytujúca následný akčný plán, nákupný zoznam a pod.

  Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o dvoch víťazných riešeniach, ktorými sa napokon stala aplikácia I-EAT (1. miesto) a FOODSAVE (2. miesto). Členovia víťazných tímov dostali vecné ceny a mimoriadne štipendium vo výške 150 a 100 eur. Všetkým účastníkom patrí poďakovanie od zadávateľky témy, poroty, hostí, vedenia univerzity i fakúlt, pretože svojou aktívnou účasťou ukázali, že naša univerzita má veľmi šikovných študentov, ktorí sa zaujímajú aj o sociálne témy a dokážu ponúknuť praktické riešenia pre prax.

  Renáta Chosraviová 

   

  FOTOGALÉRIA

   

  den kariery

  Na súťaži Hackathon päť študentských tímov hľadalo praktické riešenie problému ako znižovať potravinový odpad v domácnostiach na Slovensku

  Foto: za