e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 2/64 Na SPU v Nitre sa začal 67. akademický rok

  Na SPU v Nitre sa začal 67. akademický rok

  E-mail Tlačiť

  otvorenieSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23. septembra slávnostne otvorila nový, v poradí už 67. akademický rok. Na podujatí sa okrem predstaviteľov univerzity, fakúlt a súčastí SPU zúčastnili hostia – poslanci NR SR, členovia Správnej rady SPU, nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák a ďalší. Nechýbali ani študenti, ktorí sa na otvorení zúčastnili v hojnom počte.

  Rektorka SPU doc. Klaudia Halászová osobitne privítala v novom akademickom roku študentov prvých ročníkov. „Vysokoškolské vzdelávanie je významným obdobím pre váš vývoj. Som presvedčená, že univerzita vám poskytne vzdelanie, aby ste sa uplatnili na trhu práce. Študujte systematicky a zodpovedne, pri prvých neúspechoch sa nevzdávajte,“ vyzvala ich. Štúdium na SPU v Nitre sa už tradične teší aj záujmu zahraničných študentov. Aktuálne SPU ponúka 104 študijných programov, niektoré z nich aj v cudzích jazykoch.

  Ako rektorka informovala, v súčasnosti na SPU v Nitre študuje 5621 študentov. „Naším hlavným cieľom je študentom uľahčiť vstup na trh práce alebo začiatky podnikania. V oblasti vzdelávania sme v rámci operačného programu Ľudské zdroje podali projekt s názvom Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe na SPU v Nitre, v rámci ktorého chceme pripraviť šesť profesijne orientovaných študijných programov - agromanažér, vinohradníctvo a vinárstvo, kvetinárske technológie a floristika, zakladanie a správa zelene, agromechatronik a procesný technik pre automobilovú výrobu. Cieľom projektu je aj vybudovať poradenské centrum SPU v Nitre, ktoré by študentom malo pomôcť nájsť si uplatnenie na trhu práce,“ informovala rektorka.

  V slávnostnom príhovore rezonovali aj úspešné výsledky umiestnenia univerzity v svetových rebríčkoch. „Teší nás, že podľa celosvetového hodnotenia SCIMAGO Institutions Rankings 2019 je SPU v Nitre treťou najlepšou univerzitou na Slovensku. V predchádzajúcom akademickom roku sme podnikli viacero úspešných krokov v oblasti zviditeľnenia sa v európskom a svetovom akademickom priestore. Stali sme sa aj najúspešnejšou slovenskou univerzitou v Green Metric rankingu. Prvýkrát budeme zaradení aj do Times Higher Education rankingu, slávnostné predstavenie SPU sa konalo v Zurichu, vo Švajčiarsku. Veríme, že tieto aktivity z dlhodobého hľadiska pomôžu hľadať nielen projektových partnerov, ale aj partnerov na publikovanie a výmenu znalostí.“

  Rektorka SPU sa nevyhla ani aktuálnej celospoločenskej téme súvisiacej s nevyhnutnosťou skvalitňovať celkové životné prostredie a budovať prvky zelenej infraštruktúry. „Táto výzva stojí aj pred našou Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, ktorá je charakterizovaná aj ako zelená univerzita. V minuloročnom celosvetovom prieskume udržateľných univerzít SPU v rámci Slovenska obsadila 1. miesto a v rámci krajín V4 sa zaradila do TOP desiatky. Dosiahnuté výsledky univerzity v hodnotení posilňujú našu snahu pri podpore trvaloudržateľných riešení v rámci SPU a pri zlepšovaní podmienok pre pracovníkov, študentov, ale aj obyvateľov mesta. Filozofiu zelenej univerzity napĺňa aj nový projekt - Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite, ktorý naša univerzita začala realizovať. Budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia, prašnosti, hluku chceme prispieť k zlepšeniu environmentálnych aspektov na verejnom priestranstve našej univerzity. Okrem zlepšenia mikroklímy v mestskom prostredí pôjde aj o zachovanie biodiverzity, ekologickej stability a estetickej funkcie riešeného areálu. Univerzitný kampus, ktorý je dielom architekta Vladimíra Dedečka, skrýva v sebe obrovský potenciál, bol koncipovaný ako mesto v meste. A my sa o túto národnú kultúrnu pamiatku musíme starať,“ uviedla doc. K. Halászová.

  Ocenenia pre pedagógov a doktorandov

  V rámci ďalšieho programu boli ocenení autori vedeckých publikácií z jednotlivých fakúlt a Výskumného centra AgroBioTech, ktorí publikovali svoje články vo vedeckých časopisoch s najvyšším impakt faktorom - prof. Marián Brestič, prof. Ján Pokrivčák, prof. Pavol Schwarcz, prof. Viera Paganová, Ing. Miroslava Požgajová, prof. Miroslava Kačániová a prof. Pavol Findura. Za vynikajúce publikačné ohlasy boli ocenení štyria pedagógovia SPU – prof. Marián Brestič, doc. Miroslava Rajčániová, prof. Viera Paganová a doc. Marek Živčák. Za najlepší publikačný výstup doktorandov na jednotlivých fakultách si prevzali ocenenie - Ing. Hana Greifová, Ing. Peter Šedík, Ing. Ina Melišková, Ing. Martin Juriga, Ing. Jozef Nosian a Ing. Patrícia Vašeková. Ako rektorka uviedla, výzvou moderných univerzít, a to nielen slovenských, je premeniť ich na centrá poznania. „Byť konkurencieschopný nie je jednoduché. Snažíme sa hľadať talent zosobnený v študentoch a stabilizovať špičkových tvorivých pracovníkov. Naše vedeckovýskumné smerovanie musí byť postavené na inováciách.“

  Slávnostné podujatie bolo príležitosťou aj poďakovať za odvedenú prácu jedenástim pedagógom SPU, ktorí odchádzajú do dôchodku - prof. Zuzane Jurekovej, prof. Ondrejovi Kadlečíkovi, doc. Helene Frančákovej, prof. Jozefovi Streďanskému, prof. Jaroslavovi Antalovi, doc. Pavlovi Slamkovi, prof. Ottovi Ložekovi, doc. Petrovi Serenčéšovi, doc. Márii Kadlečíkovej, doc. Vladimírovi Popelkovi a prof. Márii Hambálkovej. Z rúk rektorky K. Halászovej si prevzali Pamätnú medailu SPU v Nitre za mimoriadny celoživotný prínos pre rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v prospech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

  rch

  FOTOGALÉRIA

  otvorenie

  Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa začal nový akademický rok 2019-2020

  Foto: Ján Csillag