e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 2/64 Začiatok októbra v znamení jubilujúcich fakúlt

  Začiatok októbra v znamení jubilujúcich fakúlt

  E-mail Tlačiť

  tf50Fakulta ekonomiky a manažmentu a Technická fakulta SPU v Nitre oslávili 60. a 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa v aule konali slávnostné zhromaždenia akademickej obce.

  Šesťdesiat rokov Fakulty ekonomiky a manažmentu

  História FEM sa začala písat 1. septembra 1959, keď na vtedajšiu Prevádzkovo-ekonomickú fakultu VŠP v Nitre nastúpili prví študenti, budúci prevádzkoví ekonómovia. V roku 1997, po zmene názvu univerzity, prijala fakulta súčasný názov. Doteraz vychovala 22 894 absolventov, v súčasnosti na nej študuje 1780 študentov. Patrí medzi tri najlepšie ekonomické fakulty na Slovensku spomedzi štrnástich fakúlt ekonomického zamerania, pôsobiacich u nás. Na slávnostnom zhromaždení 1. októbra v Aule SPU v Nitre dekanka FEM prof. Elena Horská priblížila históriu vzniku fakulty, jej poslanie, úspechy a priority. Ako uviedla, prioritou FEM je aktívne prepájať vzdelávanie s praxou, ponúkať na trh práce vysoko kvalifikovaných odborníkov a vo všetkých sférach činnosti zodpovedne pristupovať k napĺňaniu kvality. Rektorka SPU doc. Klaudia Halászová vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku fakulty, utvárali ju a doviedli k súčasnému postaveniu. Ako uviedla, ambíciou pre FEM je inštitucionálne zakreditovať pre všetky tri stupne štúdia nosný odbor ekonómia a manažment. Súčastou slávnostného programu bolo odovzdávanie ocenení za spoluprácu – Ďakovného listu FEM - emeritným dekanom FEM, fakultám SPU, partnerským zahraničným inštitúciám a inštitúciám z praxe. Na slávnosti sa zúčastnilo aj 23 absolventov, imatrikulovaných pred šesťdesiatimi rokmi, ktorým dekanka udelila Pamätné imatrikulačné listy. Pri príležitosti výročia vydala FEM E-kroniku 60 rokov FEM SPU v Nitre (www.fem. uniag.sk/e-kronika).

  fem60

  Prví absolventi FEM si z rúk dekanky prevzali Pamätné imatrikulačné listy

   

  Päťdesiat rokov Technickej fakulty

  Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady TF sa konalo 10. októbra v Aule SPU v Nitre. Dekan prof. Roman Gálik vo svojom príhovore priblížil najvýznamnejšie okamihy jubilujúcej fakulty od jej vzniku, jej úspechy a zámery v budúcnosti. S hrdosťou konštatoval, že sa vypracovala medzi významné vedeckovýskumné a vzdelávacie inštitúcie a v rebríčku hodnotenia záujmu zamestnávateľov o absolventov slovenských VŠ sa zaradila medzi TOP 20. Za obdobie svojej existencie pripravila pre prax 9 596 absolventov inžinierskeho štúdia. Skladba študijných programov na fakulte sa postupne menila a mení podla potrieb spoločenskej praxe. Na TF v súčasnosti študuje 1150 študentov. Podla slov dekana, jeden z cieľov bude sústrediť sa na najbližšiu akreditáciu a na elimináciu nepriaznivého demografického vývoja, ktorý ovplyvňuje počet záujemcov o štúdium na fakulte. Slávnostné zhromaždenie pozdravil aj prorektor SPU pre vedu a výskum prof. Zdenko Tkáč. Ako povedal, kvalitná technika a veda o nej je existenčná otázka budúcej spoločnosti. Informoval, že ambíciou univerzity je pre TF inštitucionálne zakreditovať nosný odbor strojárstvo pre všetky tri stupne štúdia. V rámci slávnostného programu dekan TF prof. Roman Gálik odovzdal pamätné listy fakulty bývalým dekanom TF a fakultám SPU v Nitre a tiež pamätné medaily partnerským univerzitám a inštitúciám. 

  Renáta Chosraviová

  tf50

  Dekan TF ocenil pamätnými listami aj pät fakúlt SPU 

  Snímky: za