e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 10/63 FEŠRR a NKÚ úspešne realizovali akreditovaný kurz pre kontrolórov. Zvýšil ich odbornosť

  FEŠRR a NKÚ úspešne realizovali akreditovaný kurz pre kontrolórov. Zvýšil ich odbornosť

  E-mail Tlačiť

  nkuV zmysle platného Memoranda o spolupráci medzi Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR a SPU v Nitre Katedra verejnej správy Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a NKÚ od 25. januára do 31. mája realizovali kurz ďalšieho vzdelávania pre kontrolórov fungovania samospráv.

  Kurz s názvom Kontrola miestnej územnej samosprávy v rozsahu 90 hodín bol akreditovaný Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR v januári 2018 v študijnom odbore 3.3.5. Verejná správa a regionálny rozvoj. Odbornú a organizačnú garanciu prevzala Katedra verejnej správy pod vedením Ing. Evy Balážovej, PhD., ktorá bola hlavnou garantkou a organizátorkou kurzu. Lektorov, ktorí sú spolupracovníkmi NKÚ, zabezpečila expozitúra NKÚ SR v Nitre.

  Na slávnostnom vyhodnotení a odovzdávaní certifikátov dvadsiatim dvom absolventom – zástupcom samospráv, ale aj z radov študentov - ktoré sa uskutočnilo 31. mája na SPU v Nitre, sa zúčastnil predseda NKÚ SR Ing. Karol Mitrík, riaditeľ expozitúry NKÚ SR v Nitre Ing. Peter Bulla, PhD., ako aj lektori. Za vedenie SPU v Nitre sa zúčastneným prihovoril prorektor pre komunikáciu a prax Ing. Ivan Takáč, PhD., ktorý vysoko ocenil úlohu fakulty a NKÚ v organizovaní kurzu pre skvalitnenie činnosti kontrolórov.

  Na pôde univerzity hostí a úspešných absolventov kurzu privítala dekanka FEŠRR doc. Oľga Roháčiková, ktorá bola aj odbornou garantkou kurzu. „Som veľmi rada, že sa podarilo akreditovať tento kurz ďalšieho vzdelávania. Verím, že poznatky, ktoré ste si prehĺbili a rozšírili týmto štúdiom, budete aplikovať vo svojom profesijnom živote v prospech rozvoja a lepšej práce samosprávy, a tým aj lepšieho fungovania spoločnosti ako celku,“ prihovorila sa dekanka prvým absolventom kurzu. Vysoko vyzdvihla spoluprácu s NKÚ. Ako uviedla, je to v súčasnosti najdôveryhodnejšia inštitúcia na Slovensku, ktorá s fakultou aktívne konzultuje otázky územnej kontroly, ale aj ďalšie. NKÚ tiež navrhuje témy diplomových prác a navzájom s FEŠRR spolupracovali aj na kontrole efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. „Verím, že aj v budúcnosti budeme vzájomne aktívne spolupracovať v prospech oboch inštitúcií,“ povedala O. Roháčiková.

  O zámeroch kurzu informoval lektor Mgr. Dušan Hrkeľ. Ako uviedol, cieľom bolo sprostredkovať účastníkom štúdia pohľad profesionálnych kontrolórov na fungovanie samospráv a pripraviť pre nich taký kurz, ktorý bude mať pridanú hodnotu a rozšíri ich obzory. Zároveň vysoko ocenil vynikajúce výsledky absolventov v záverečných testoch. „Som presvedčený, že každý z vás môže vykonávať svoju prácu efektívnejšie, účinnejšie a hospodárnejšie pre všetkých obyvateľov miest a obcí, v ktorých pôsobíte.“

  Predseda NKÚ SR Karol Mitrík akcentoval povinnosti kontrolórskeho stavu. Zdôraznil, že kontrola má byť nástrojom, ktorý nám má pomôcť zlepšovať sa, s cieľom odhaliť chyby a zmeniť procesy tak, aby sme sa v budúcnosti vyhli rovnakým chybám. Vyzval prítomných, aby sa v praxi nedali odradiť a nebáli sa pomenovať nedostatky priamo. „Kontrola musí byť súčasťou štátu. Musí byť jasná, cieľavedomá a záväzná.“ Absolventom poprial, aby získané vedomosti vedeli úspešne pretaviť do praxe, a aby ich odporúčania boli nespochybniteľné.

  Za absolventov sa organizátorom kurzu poďakoval Pál Banai Tóth. Význam spolupráce SPU a NKÚ podčiarkol aj riaditeľ expozitúry NKÚ SR v Nitre Peter Bulla. Podľa jeho slov, vynikajúce výsledky realizácie kurzu sú dôkazom toho, že táto spolupráca má význam. „Ak vieme priložiť ruku k dielu a posunúť v tomto prípade fungovanie samospráv, tak je to pre nás veľká výzva a zároveň záväzok v podobných aktivitách pokračovať. Samozrejme, môžeme uvažovať, akým smerom pôjdeme ďalej, či sa zameriame na kurzy pre starostov, poslancov, alebo budeme pokračovať v týchto kurzoch, s cieľom zvýšiť kvalitu kontrolného systému v jednotlivých mestách a obciach.“

  Po skončení slávnostného aktu sa uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov NKÚ SR s vedením FEŠRR, na ktorom bola zhodnotená doterajšia spolupráca a načrtnutá budúca, v intenciách už spomínaného podpísaného memoranda medzi oboma inštitúciami.

  Renáta Chosraviová 

   nku

  Prví absolventi kurzu Kontrola miestnej územnej samosprávy

  Foto: za

  FOTOGALÉRIA