e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 10/63 Na stretnutí k projektu BIOREGIO diskutovali aj o biopalivách

  Na stretnutí k projektu BIOREGIO diskutovali aj o biopalivách

  E-mail Tlačiť

  bioregioSPU v Nitre privítala v polovici mája účastníkov piateho medzinárodného stretnutia k projektu Interreg Europe BIOREGIO, ktorý sa zameriava na modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály.

  Na projekte participujú tri fakulty SPU v Nitre – Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Technická fakulta a Fakulta ekonomiky a manažmentu. Konzorcium projektu tvorí osem partnerov zo šiestich krajín (Fínsko, Španielsko, Slovensko, Grécko, Francúzsko a Rumunsko). Pracujú s rôznymi politickými nástrojmi, ktoré majú k dispozícii vo svojich krajinách, či už na národnej alebo regionálnej úrovni a vymieňajú si poznatky o implementácii najlepších dostupných technológií a modeloch spolupráce. SPU v Nitre ako projektový partner úzko spolupracuje s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK), ktorý figuruje v projekte BIOREGIO ako hlavný stakeholder a ako inštitúcia zodpovedá za politický nástroj – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK. Za SPU v Nitre sa na spracovaní programu podieľa Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR.

  Medzinárodný workshop otvorila dekanka FEŠRR doc. Oľga Roháčiková, a podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry. Nasledovala odborná časť zameraná na biopalivá a poľnohospodárske inovácie, v ktorej vystúpili pozvaní odborníci. Stakeholderi zo všetkých partnerských regiónov prezentovali svoje príklady osvedčených postupov z rôznych oblastí (napr. technológie, modely riadenia, úspešné projekty, systémy odpadového hospodárstva atď.). Popoludní zástupcovia partnerských regiónov predstavili svoje návrhy akčných plánov na uplatňovanie cirkulárnej bioekonomiky.

  Následná diskusia za okrúhlym stolom bola zameraná na definovanie akcií, ale i na to, ako medziregionálne vzdelávanie prispelo k vypracovaniu akčných plánov. Tím BIOREGIO z SPU prezentoval krátke video o tom, ako tento projekt inšpiroval politické nástroje v nitrianskom regióne.

  Nasledujúci deň bol venovaný odborným exkurziám. Účastníci navštívili bioplynovú stanicu na VPP v Kolíňanoch, čistiareň odpadových vôd mesta Nitry, zariadenie na nakladanie s odpadmi v podniku ENVI-GEOS v Lužiankach, kompostáreň Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vo Výčapoch-Opatovciach a i. Nasledujúce medzinárodné stretnutie partnerov je naplánované na november vo Francúzsku.

  Prof. Eleonóra Marišová, Mgr. Martin Valach, PhD. 

  bioregio logo

  bioregio

  Účastníci piateho medzinárodného stretnutia k projektu Interreg Europe BIOREGIO

  Foto: za

   

  FOTOGALÉRIA