e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Univerzita a rozvoj

  E-mail Tlačiť

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pripravuje mladú generáciu najmä pre pôdohospodársky sektor, ale aj príbuzné odvetvia. Naším poslaním je vychovávať kvalitných absolventov prostredníctvom ich zapájania do vedeckého výskumu a projektov spolupráce s praxou. Práve univerzity svojím potenciálom môžu prispieť k rozvoju inovatívnych odvetví a nových malých firiem.

  Aby sme naše poslanie mohli napĺňať, je dôležité investovať do výskumnej, ale aj celkovej infraštruktúry vysokoškolskej inštitúcie. V roku 2019 bude SPU pokračovať v rekonštrukcii izieb v ŠD Mladosť s cieľom skvalitniť ubytovanie našich študentov. V máji sa ukončila stavebná časť rekonštrukcie vstupného schodiska pred ŠD A. Bernoláka, následne sa bude riešiť výsadba zelene, ako aj pokrytie schodiska wifi signálom, čím sa vytvorí príjemná oddychová zóna s lavičkami, nočným podsvietením a elektrickými prípojkami.

  Z dlhodobejšej perspektívy pripravujeme komplexný energetický audit centrálneho kampusu, budeme sa uchádzať o projekty na zníženie energetickej náročnosti budov, a to ŠD A. Bernoláka, športovej haly a bazéna. Cieľom je znížiť spotrebu energií o viac ako 60 %.

  Univerzita má pripravenú štúdiu na označenie budov a vybudovanie informačných a smerových tabúľ v rámci budovania Informačno-navigačného systému SPU. Počas letných prázdnin sa budú maľovať posluchárne S, CH, A1, A2, A3, Z1, Z2, Z3, T vrátane vykonávania drobných nevyhnutných opráv. Do októbra by sme mali začať s realizáciu schváleného projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre v hodnote asi 400-tisíc eur. V budúcnosti plánujeme komplexnú rekonštrukciu bazéna - zrkadliska pred aulou SPU.

  Plánovaných aktivít je viacero, všetko však závisí od úspešnosti podaných projektov a pridelených finančných prostriedkov. V najbližších dňoch začne v Nitre plánovaná rekonštrukcia univerzitného mosta. Bude trvať asi 18 mesiacov a dotkne sa aj bežného a prevádzkového života našej univerzity. Pôjde o krátkodobé odstávky dodávky plynu, elektriny, vody, telekomunikačných sietí, ale najmä zmenu v dopravnej situácii. Vedenie univerzity úzko spolupracuje a komunikuje so zhotoviteľom diela, s investorom, mestom či políciou, tak, aby sme o zásadných krokoch súvisiacich s výstavbou a obmedzeniami mohli včas informovať zamestnancov, študentov a návštevníkov univerzity.

  Doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD., prorektor pre investičný rozvoj