SPU má štyroch nových emeritných profesorov

Piatok, 15 Marec 2019 10:24 Renáta Chosraviová Poľnohospodár 7/63
Tlačiť

Z rúk rektorky SPU doc. Klaudie Halászovej si 25. februára prevzali menovací dekrét o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ štyria odborníci SPU v Nitre. Vedecká rada SPU schválila návrhy fakúlt na udelenie čestných titulov 11. decembra 2018.

Do spoločnosti emeritných profesorov SPU v Nitre vstúpil prof. RNDr. Milan Bežo, CSc., a prof. Ing. Otto Ložek, CSc., obaja odborníci z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD., z Technickej fakulty. Ako sa vyjadrila rektorka doc. K. Halászová, čestný titul „profesor emeritus“ je výrazom uznania odborných a ľudských kvalít. Univerzita tak nestráca kontakt s odborníkmi, ktorých renomé šíri dobré meno školy. Pre nových emeritných profesorov je prevzatie menovacieho dekrétu výzvou k ďalšej spolupráci.

rch