Univerzitu navštívila veľvyslankyňa Indonézskej republiky na Slovensku

Piatok, 15 Marec 2019 10:15 Renáta Chosraviová Poľnohospodár 7/63
Tlačiť

velvyslankynaIndonézia je štvrtá najľudnatejšia krajina na svete, v minulom roku sa počet jej obyvateľov priblížil k 265,4 miliónom. Krajina má veľmi silnú ekonomiku, ktorá je na šestnástej svetovej priečke. Týmito reáliami veľvyslankyňa Indonézskej republiky na Slovensku Adiyatwidi Adiwoso Asmady zaujímavú tematickú prednášku Indonézia dnes (Indonesia Today) na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Prednáška sa konala 18. februára a bola súčasťou aktivít Indonézskeho kútika na FEM. Zameraná bola na problematiku medzinárodných vzťahov a obchodu, diverzity sveta. Určená bola študentom, ktorí študujú predmet európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie. Ako povedala indonézska veľvyslankyňa, krajina je exportérom rybnej a textilnej produkcie, kávy, palmového oleja, elektroniky, nábytku a pod. Väčšinu importu – jednu tretinu – tvoria obilniny, ale aj železo, oceľ, lieky a i. Indonézia má podpísaných viacero bilaterálnych zmlúv aj so Slovenskom. K prioritám spolupráce patrí oblasť medzinárodného obchodu, turizmus, potravinársky a energetický priemysel, bankovníctvo, oblasť vysokoškolského vzdelávania a i Podľa slov dekanky FEM prof. Eleny Horskej, študentom sa snažia prinášať nielen teoretické poznatky, ale aj praktické kontexty. „Na príklade Indonézie sme chceli poukázať na spôsoby štúdia spotrebiteľského správania v inej krajine, ktoré marketér musí pochopiť, keď chce s danou krajinou spolupracovať a obchodovať. Zároveň sa študenti mohli dozvedieť viac o globálnom svete.“

Na prednáške veľvyslankyne sa zúčastnili aj študenti niektorých nitrianskych stredných škôl. Po skončení podujatia spojeného s diskusiou a ochutnávkou špecialít indonézskej kuchyne, navštívili tri semináre, prostredníctvom ktorých im fakulta priblížila život vysokoškoláka na FEM. Jedna skupina navštívila Laboratórium spotrebiteľských štúdií, ďalší si otestovali svoje vedomosti z ekonomiky a tretia skupina trávila čas so študentmi FEM v Challenge kútiku. Súčasťou návštevy Adiyatwidi Adiwoso Asmady na SPU v Nitre bola aj návšteva Slovenskej poľnohospodárskej knižnici pri SPU v Nitre a odovzdanie knižného daru. Keďže Indonézsky kútik na FEM, kde sa nachádzajú aj publikácie o Indonézii, navštevujú skôr študenti a návštevníci fakulty, veľvyslankyňa sa rozhodla darovať knižný dar aj knižnici, aby informácie o tejto krajine v juhovýchodnej Ázii – jej histórii, geografii, kultúre či ekonomike, získala čo najširšia verejnosť.

O spolupráci SPU s indonézskymi univerzitami

Spoluprácu SPU v Nitre s indonézskymi univerzitami odštartoval v roku 2012 výskum v programe pestovania pšeníc v Indonézii, keďže vo svete rezonuje otázka potravinovej bezpečnosti. V rámci programu s University Andalas sa riešili problémy výberu odrôd, testovania adaptácie na pestovateľské podmienky, fenológie, kvality zrna, tolerancie proti biotickým a abiotickým faktorom. SPU zohrávala funkciu nezávislej výskumnej a vzdelávacej inštitúcie, ktorej úlohou bola ponúknuť know-how a školenie odborných pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, najmä v oblasti pestovania špeciálnych druhov obilnín vhodných pre oblasť Indonézie. Druhým pilierom spolupráce bol marketingový a spotrebiteľský výskum, týkajúci sa uplatnenia inovatívnych neuromarketingových metód v spotrebiteľskom správaní. Realizovala ho FEM SPU a Gunadarma University, ktorá podporila FEM aj pri výstavbe moderného Laboratória spotrebiteľských štúdií.

Renáta Chosraviová
 

velvyslankyna 

Výberová prednáška bola určená študentom, ktorí študujú predmet európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie

Foto: Tomáš Poláčik