e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 7/63 S dekankou Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Elenou HORSKOU Našou hlavnou prioritou je študent, kvalita vo vzdelávaní a výskume

  S dekankou Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Elenou HORSKOU Našou hlavnou prioritou je študent, kvalita vo vzdelávaní a výskume

  E-mail Tlačiť

  elena horskaPani dekanka, koncom minulého roka ste boli zvolená do čela fakulty na ďalšie štyri roky. Je realitou, že z roka na rok klesá záujem o štúdium na vysokých školách. Ako je na tom FEM?

  V súčasnom období demografickej krízy a silného konkurenčného boja o študenta máme na fakulte takmer tretinu všetkých študentov SPU a polovicu všetkých zahraničných študentov. Našou hlavnou prioritou je študent, kvalita vo vzdelávaní a výskume.

  Aké aktivity teda plánujete rozvíjať v oblasti vzdelávania?

  Uvažujete o nových študijných programoch? Ide o aktivity, ktoré si vyžadujú spoločné úsilie všetkých odborných fakultných pracovísk. Musíme rozširovať sieť partnerských stredných škôl na Slovensku a budovať sieť partnerských konzorcií univerzít a stredných škôl v krajinách strednej a východnej Európy. Naše existujúce medzinárodné programy vyžadujú stabilizáciu a podporu. Do praxe sme uviedli štyri medzinárodné inžinierske programy dvojitých diplomov (Londýn, Moskva, Krakov, Brno) a jeden medzinárodný spoločný študijný program s Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove. Pokiaľ by sme uvažovali o nových študijných programoch (ŠP), do úvahy tento raz prichádzajú bakalárske ŠP, organizované v spolupráci s partnerskými českými univerzitami v Prahe alebo Brne.

  Čo plánujete v oblasti internacionalizácie?

  Pokiaľ ide o internacionalizáciu musíme mapu našich partnerov čítať v kontexte našich priorít a očakávaní a sledovať naše ciele či už v oblasti projektovej a vedeckovýskumnej činnosti, rozvíjania našich medzinárodných programov, získavania nových študentov či blízkej regionálnej spolupráce. Ako pridanú hodnotu prezentujeme výučbu cudzích jazykov a vzdelávacie aktivity Katedry jazykov, ako aj aktivity Konfuciovej triedy, či všetky ostatné možnosti akademickej mobility. V rámci externej komunikácie musíme rozšíriť informácie o ŠP na webovej stránke FEM v anglickom jazyku, pridať ruskú alebo ukrajinskú verziu a zapojiť našich zahraničných študentov do propagácie FEM v ich regiónoch s využitím nielen facebooku, ale aj sociálnych sietí obľúbených na Ukrajine, v Rusku či v iných krajinách.

  Kde vidíte potenciál pre rozvoj vedy na fakulte?

  Musíme spoločne hľadať príležitosti a vytvárať podmienky pre využitie potenciálu Laboratória spotrebiteľských štúdií v prospech fakultného vzdelávania, výskumu, projektovej činnosti a spolupráce s praxou. Navrhujem predstaviť nové odborno- diskusné podujatie pre našich doktorandov tzv. Vedeckú kaviareň, napríklad v priestoroch IBM miestnosti, zameranú na diskusiu o aktuálnych témach, dosiahnutých výsledkoch, problémoch a skúsenostiach v spolupráci s našimi partnermi či zahraničnými doktorandmi. Navrhujem tiež mobilizovať tvorivý potenciál aktívnych študentov a zapojiť ich do výskumu a projektovej činnosti na katedrách.

  Viete, ako sa vedie vašim absolventom v praxi?

  Naši absolventi sú vyhľadávaní a nachádzajú príležitosti vo viacerých sektoroch národného hospodárstva. Sme na nich hrdí a sú príkladom, ktorý priťahuje aj záujemcov o štúdium. Na fakultnej webovej stránke sme vytvorili podstránku, ktorá hovorí o tom, ako sa vyvíjala ich kariéra a kde v súčasnosti pôsobia. Je to otvorená databáza a zďaleka nie je naplnená. Medzi našimi absolventmi nájdeme aj ministrov, predstaviteľov mnohých významných inštitúcií, úspešných podnikateľov. Teší nás, keď k nám prichádzajú a podporujú rozvoj vzájomnej spolupráce, ako napríklad Ing. Tomáš Štrbo z IBM, Ing. Martin Čapla, PhD., z Cargo Partners v Hongkongu, Ing. Róbert Bulla, PhD., zo spoločnosti Ledvance či Ing. Zdenko Štefanides z VÚB a mnohí ďalší.

  V tomto roku FEM oslavuje 60. výročie založenia. Je to výročie, ktoré zvyčajne motivuje spomínať, rekapitulovať, ale aj plánovať a prognózovať. Kam by mala fakulta smerovať v budúcnosti?

  Jednoznačne by sa mala rozvíjať ako moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorá je uznávaná v medzinárodnom meradle vďaka svojim výsledkom vo vede a vzdelávaní, ktorá má uznávaných učiteľov a výskumníkov, skrátka osobnosti, známe vďaka svojmu prístupu k študentovi, významným projektom a publikáciám a zapojeniu sa do celospoločenského a ekonomického rozvoja. Lebo fakultu tvoria ľudia, ktorí svojimi rozhodnutiami, postojmi, prácou, akciami a reakciami tvoria jej históriu, prítomnosť i budúcnosť.

  Renáta Chosraviová

   

  elena horska

  „Podarilo sa nám zvýšiť kvalitu a kvantitu publikačnej činnosti i citačných výstupov, realizovať plány rekonštrukcie a inovácie, položili sme základy
  mnohých úspešných akcií a aktivít, ako je podpora z Challenge Fondu, Deň vysokoškoláka, Leto s FEMkou a ďalšie,“ hovorí prof. E. Horská.

  Foto: archív FEM