e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 6/63 Zo stretnutia k projektu BIOREGIO - Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály

  Zo stretnutia k projektu BIOREGIO - Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály

  E-mail Tlačiť

  bioregioNa FEŠRR SPU v Nitre sa 16. januára konalo stretnutie reprezentantov SPU v Nitre pod vedením lokálnej koordinátorky prof. Eleonóry Marišovej a zainteresovaných strán projektu: Nitrianskeho samosprávneho kraja (Mgr. Veteráni, Ing. arch. Juricová-Melušová), Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber odpadu (R. Bakyta) a Mestského úradu v Nitre (Dr. Končalová).

  Cieľom stretnutia bola diskusia o rozvoji príslušných regionálnych politík partnerov projektu a príprava 5. medzinárodného workshopu projektu, ktorý sa uskutoční v máji na pôde SPU v Nitre. Manažér pre komunikáciu projektu Mgr. Martin Valach, PhD., informoval o záveroch workshopu v Bukurešti (október 2018) a pripravovaného workshopu v Nitre. Zástupcovia zainteresovaných strán informovali o svojich aktivitách a podpore projektu BIOREGIO tak, aby bol nitriansky partnerský región lepšie pripravený na podporu cirkulárnej ekonomiky so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov.

  O projekte

  Cieľom projektu BIOREGIO, ktorý začal v januári 2017 a skončí v decembri 2021, je posilniť európsku cirkulárnu ekonomiku v oblasti biologických materiálov. Hlavným koordinátorom projektu je Univerzita Lahti (Fínsko). Konzorcium pozostávajúce z ôsmich partnerov zo šiestich krajín (Fínsko, Španielsko, Grécko, Francúzsko, Rumunsko, SR) plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálnu bioekonomiku. V rámci projektu si partneri vymieňajú poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Kľúčovým partnerom SPU v Nitre je NSK, ktorý má vypracovaný a schválený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2016 – 2022. Ku koncu roka 2018 NSK v spolupráci s Katedrou regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR pripravil Aktualizáciu Akčného plánu PHSR NSK 2016 – 2022 na roky 2019 – 2021, ktorá je v súlade s návrhom národnej stratégie Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Súčasne obsahuje opatrenia zamerané na cirkulárnu ekonomiku na základe implementácie aktivít projektu BIOREGIO, financovaného z programu Interreg Europe.

  Podobne ďalšie dôležité zainteresované strany projektu - Mesto Nitra a Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber odpadu, realizujú aktivity separovaného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, čím sa efektívne zabezpečuje nakladanie s odpadmi pre veľký počet obyvateľov. Existuje veľmi dobrá spolupráca na lokálnej a regionálnej úrovni – podporuje sa ochota ľudí separovať, komunikácia medzi samosprávou, obcami a pod. Súčasný stav nakladania s odpadmi na území NSK je nevyhovujúci (vysoká produkcia odpadov vrátane komunálnych odpadov pri nízkej miere ich zhodnocovania). Cieľom projektu je zavádzať ekologické systémy nakladania s odpadmi, systémy a infraštruktúry separovaného zberu komunálneho odpadu a zvýšiť mieru jeho zhodnocovania. Príklady dobrej praxe v oblasti cirkulárnej bioekonomiky zahŕňajú modely spolupráce, ako napr. ekosystémy a siete. Najlepšie dostupné technologické riešenia sa zdieľajú a uplatňujú v iných regiónoch EÚ. Príklady dobrej praxe projektu BIOREGIO sú k dispozícii na: www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/

  Prof. Eleonóra Marišová, FEŠRR 

   

  bioregio

  Cieľom stretnutia partnerov projektu bola diskusia o rozvoji príslušných regionálnych politík

  Foto: archív EM