Nadácia CLAAS ocenila najlepšie bakalárske práce. Ceny si odniesli aj študenti Technickej fakulty

Piatok, 18 Január 2019 15:18 TF Poľnohospodár 5/63
Tlačiť

claasNadácia CLAAS s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky udeľuje každoročne ceny International Student Prize za obhájené bakalárske práce zamerané na poľnohospodársku techniku.

Už tradične sa aj v tomto roku do podujatia úspešne zapojili študenti Technickej fakulty SPU v Nitre. Na základe posúdenia kvality spracovania a obhajoby bakalárskych prác v AR 2017/2018 boli už po siedmykrát ocenení traja študenti TF. Tento rok získal certifikát Nadácie CLAAS a jednorazovú finančnú podporou Bc. Martin Brigant, Bc. Peter Kožuch a Bc. Gabriel Lüttmerding. Slávnostný ceremoniál sa konal 10. októbra 2018 v Technoparku firmy CLAAS v nemeckom Harsewinkeli za osobnej účasti Helmuta Claasa.

Na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU zablahoželal trojici úspešných študentov aj dekan TF prof. Roman Gálik, ktorý im zaželal veľa úspechov v ďalšom štúdiu a zároveň poďakoval za vzornú reprezentáciu a propagáciu fakulty v zahraničí. Tiež vyjadril poďakovanie prof. Vladimírovi Ratajovi, koordinátorovi spolupráce so spoločnosťou CLAAS.

TF
 

claas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ján Csillag