e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 10/62 Prepojenie medzi výskumom a praxou

  Prepojenie medzi výskumom a praxou

  E-mail Tlačiť

  trening transferu3Zlepšiť spoluprácu univerzít a vedeckovýskumných organizácií s praxou, prepojiť výskum a inovácie s tými, ktorí ich môžu využiť v každodennom živote. To je jeden z cieľov projektu Made in Danube, do ktorého je zapojených osemnásť partnerov z desiatich krajín Dunajského regiónu.

  Základná myšlienka projektu sa premieta do tvorby niekoľkých nástrojov vrátane prípravy lokálnych akčných plánov pre pilotné iniciatívy a zriadenia elektronickej platformy pre párovanie technologických požiadaviek praxe a technologických ponúk vedeckovýskumnej sféry. Pilotnou tematickou oblasťou pre našu univerzitu je inteligentné, inovatívne a presné poľnohospodárstvo. Ďalšími pilotnými oblasťami, zastrešenými partnermi v Slovinsku a Srbsku, sú biopalivá a sektor drevárstva, všetky zjednotené v kategórii tzv. bioekonomiky. „V rámci nej sa snažíme motivovať najmä malé a stredné firmy z praxe, aby nám pomohli naformulovať konkrétne problémy, ktoré by v uvedených oblastiach potrebovali riešiť a iniciovať tak aj ich internacionalizáciu,“ hovorí doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., lokálna koordinátorka projektu z Transferového centra SPU v Nitre a dodáva: „To by mala byť inšpirácia aj pre aplikovaný výskum a námety pre spoluprácu s praxou. Hľadať pre ňu chceme partnerov nielen na Slovensku či v najbližšom okolí, ale v okruhu desiatich krajín Dunajského regiónu, ktoré sú v menovanom projekte zapojené. Jedným z cieľov projektu je teda vytvoriť medzinárodnú sieť spolupráce univerzít s praxou a zintenzívniť transfer technológií. Na Slovensku sa o problematike spolupráce univerzít s praxou začalo viac diskutovať približne od roku 2008, v zahraničí je však takýto model oveľa rozšírenejší.“ vysvetľuje D. Moravčíková.

  Ako na to

  V rámci projektu sú plánované rôzne workshopy, diskusné fóra i praktické tréningy, zamerané na transfer technológií do praxe. Jedným z nich bolo podujatie, ktoré sa konalo 29. mája v priestoroch Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku v Kolíňanoch. Prišli naň mladí výskumní pracovníci z univerzity, ako aj zástupcovia z praxe. Kvôli pochopeniu širších súvislostí je potrebné doplniť, že na našej univerzite bolo v súvislosti s výstavbou Výskumného centra AgroBioTech v roku 2014 založené Transferové centrum ako kontaktný bod pre výskumných pracovníkov na SPU, ktorí by chceli komercializovať výskumné knowhow, resp. ponúknuť svoje inovatívne nápady a nové myšlienky do praxe. Úlohou Transferového centra je tiež podporovať ochranu duševného vlastníctva a napomáhať s administráciou celého procesu našim zamestnancom, ale zároveň robiť aj osvetu medzi výskumnými pracovníkmi a praxou. „Proces transferu si totiž vyžaduje iný spôsob myslenia a profesijné stratégie motivujúce výskumných pracovníkov venovať sa témam, ktoré zadefinujú potreby praxe. SPU v Nitre už disponuje internými normami, ktoré riešia správu a ochranu duševného vlastníctva a zdá sa, že sa spolu s ďalšími slovenskými výskumnými univerzitami a SAV vybrala správnym smerom. Naše Transferové centrum patrí k najaktívnejším a potešujúce je, že na našej univerzite nie je núdza o dobré nápady. V súčasnosti sa aktívne riešia tri prípady komercializácie, čo je v súčasných akademických podmienkach veľmi dobrý výsledok.“ A ako sa chce Transferové centrum zviditeľňovať a oslovovať čoraz širšie spektrum domácej vedeckej komunity? Pripravené sú vysvetľujúce a motivačné prednášky s praktickými radami, ako postupovať v situácii, keď sa zrodí nový nápad alebo progresívna myšlienka. Ďalšou aktivitou je mapovanie inovačného potenciálu pre aplikovaný výskum a tzv. skríning. „Je to časovo a administratívne náročná práca, rešpektujúca komplikovaný systém domácej i medzinárodnej legislatívy,“ dodáva Danka Moravčíková a s úsmevom priznáva, že zorientovať sa v tejto problematike veru nebolo ani nie je jednoduché.

  Tréning a diskusia

  RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva Centra vedecko-technických informácií SR, je jedným z úzkej skupiny uznávaných odborníkov v danej oblasti. Je zodpovedný najmä za poskytovanie expertných podporných služieb v procese transferu technológií, s cieľom podporiť a rozvinúť jeho realizáciu na Slovensku. Jeho prezentácia mala za cieľ teoreticky aj prakticky pripraviť účastníkov na riešenie problémov pri odstraňovaní medzier medzi výskumom, inováciami a podnikaním. Hlavnou témou bol fenomén transferu technológií, jeho koncepcia, úloha, proces a výhody, ale aj prehľad výziev v rôznych fázach prenosu technológií, očakávania a potreby rôznych aktérov a kľúčové aspekty transferu technológií a rozvoja podnikania. Účastníkov zaujali modely prenosu technológií, ako aj základy ochrany duševného vlastníctva. Zaujímali sa tiež o konkrétne modelové situácie, v ktorých sa môžu ocitnúť.

  Praktické ukážky v teréne

  Súčasťou tréningu boli praktické ukážky inteligentných a inovatívnych technológií presného poľnohospodárstva, konkrétne riadený pohyb strojov po poli a variabilná aplikácia dusíka. Teoretické aj praktické poznatky z tejto oblasti, ktoré sú založené na výsledkoch deväťročnej výskumnej práce, prezentovali prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. a Ing. Miroslav Macák, PhD. v spolupráci s doktorandom Ing. Marekom Barátom z Technickej fakulty SPU v Nitre. Na záver zaujímavého programu sa účastníci presunuli z poľa opäť do priestorov budovy univerzitnej farmy, kde s lektorom Jaroslavom Noskovičom riešili skupinové zadania a konkrétne prípadové štúdie. Poďakovanie za vydarené podujatie patrí okrem lektora, organizátorov a aktívnych účastníkov aj konateľovi VPP Ing. Jánovi Lajdovi za organizačnú spoluprácu a prof. Ing. Štefanovi Mihinovi, PhD. za odbornú spoluprácu.

  Katarína Potoková