e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 9/62 Odborári hodnotili uplynulý rok

  Odborári hodnotili uplynulý rok

  E-mail Tlačiť

  odbory2V Kongresovom centre SPU v Nitre sa 26. apríla stretli delegáti výročnej konferencie Univerzitnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre. Pozvanie prijal aj predseda Odborového zväzu PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek, podpredseda zväzu a predseda Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., pracovníčka Združenia VŠaPRO Eva Čahojová, členovia vedenia univerzity, fakúlt a ďalší hostia.

  Správu o činnosti univerzitnej organizácie za uplynulé obdobie predniesla doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., predsedníčka Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Ako uviedla, do kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa na rok 2018 podarilo dostať viaceré benefity, ktoré už v tomto roku využívame. Od 1. januára boli zvýšené platy nepedagogických zamestnancov o 4,8 %. O zvýšení platov pre pedagogických zamestnancov sa ešte rokuje. Výbor UO v uplynulom roku riešil mnohé otázky dotýkajúce sa pracovno‑ právnej a sociálnej oblasti na SPU. Najvýznamnejšie bolo prerokovanie Pracovného poriadku SPU, pričom väčšina pripomienok zo strany odborov bola akceptovaná. Výbor sa zaoberal aj mzdovými otázkami. Ako informovala doc. Z. Hlaváčová, v roku 2017 mala SPU v Nitre v priemere 1113,14 zamestnanca, čo je o 4,8 zamestnanca menej ako vlani. Priemerný mesačný plat na SPU za uplynulý rok bol 1062,83 €, čo je o 3,4 percenta viac oproti roku 2016. Priemerná mzda pedagógov na SPU sa zvýšila o 1,8 percenta na 1414 € (celoslovenský priemer je však 1513,59 €). Zvýšili sa aj priemerné mesačné mzdy zamestnancov výskumu (o 33,41 eura) a nepedagogických zamestnancov (o 43,73 eura). Predsedníčka odborovej organizácie informovala tiež o 2,6-percentom zvýšení počtu členov, výhodách, ktoré pre zamestnancov dohodli odborári s vedením univerzity, ako aj o celkovom počte 1800 zamestnancov a rodinných príslušníkov, ktorí sa zúčastnili na podujatiach organizovaných UO v uplynulom roku. Na záver poďakovala všetkým členom výboru za ich podporu a vedeniu univerzity, fakúlt, základných pracovísk a predstaviteľom senátu za ústretovosť a korektné riešenie problémov.

  Ing. Pavel Ondek vyzdvihol činnosť univerzitnej organizácie na SPU, ktorá je podľa jeho slov najlepšou na slovenských vysokých školách. Pripomenul tiež zásluhy jej predsedníčky, ktorú ministerka školstva v marci ocenila Veľkou medailou sv. Gorazda. Informoval o vyjednávaní navýšenia platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj o dôvodoch nepodpísania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 a memoranda o úprave platových pomerov zo strany OZ PŠaV.

  Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., sa vo svojom vystúpení rovnako venoval otázkam financovania vysokých škôl, platovým podmienkam zamestnancov, ako aj novelizácii zákona o vysokých školách.

  Delegátov konferencie v mene rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., pozdravila aj prorektorka SPU prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. „Už 40 rokov som členkou odborovej organizácie na univerzite a mám možnosť vidieť, ako žije, pracuje a rozvíja sa. Teší ma, že jej členmi sa stávajú aj mladí kolegovia,“ povedala prorektorka. Zdôraznila, že väčšina univerzít je viazaná na štátny rozpočet a v ňom je výraznou položkou počet študentov. Ten sa stále znižuje, demografická krivka klesá a maturantov je každý rok menej. „Na Slovensku je 36 vysokých škôl, verejných, štátnych aj súkromných, takže ak povieme, že bojujeme o každého študenta, je to pravda,“ pripomenula prof. Gálová.

  Na záver rokovania konferencie odovzdal predseda OZ PŠaV Ing. Pavel Ondek a podpredseda zväzu doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., ďakovný list za podporu a aktívnu prácu v prospech odborov prof. Ing. Jánovi Tomášovi, CSc., a prof. Ing. Ottovi Ložekovi, CSc. Univerzitná organizácia OZ ocenila ďakovným listom za aktívnu prácu v odborovej organizácii a za podporu odborov prof. Ing. Jaroslava Antala, DrSc., doc. Ing. Máriu Kadlečíkovú, CSc., a Ing. Ľubicu Pastrnákovú.

  za 

  odbory2

  odbory

  K oceneniu zablahoželal prof. Jaroslavovi Antalovi aj predseda OZ PŠaV na Slovensku Pavel Ondek

  Foto: za

   

  FOTOGALÉRIA