e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 8/62 Projekt Made in Danube úspešne napreduje

  Projekt Made in Danube úspešne napreduje

  E-mail Tlačiť

  danube logoDunajský región poskytuje vďaka významným prírodným zdrojom, kvalitným univerzitám a sieti malých a stredných priemyselných podnikov ideálne podmienky pre bioekonomiku. Región však stále zaostáva za svojimi možnosťami a chýbajúce prepojenia medzi výskumom a inováciami brzdia prístup k požadovaným poznatkom a zdrojom.

  Úspešný vývoj inovatívnych služieb a nových produktov v tejto oblasti závisí od efektívnej spolupráce medzi výskumnými organizáciami a regionálnymi spoločnosťami. Projekt Made in Danube (Transnational Cooperation to transform knowledge into marketable products and services for the Danubian sustainable society of tomorrow) zlepšuje tieto podmienky vytváraním otvorených inovačných nástrojov, ktoré budú zodpovedať potrebám spoločností s odbornými znalosťami výskumných organizácií a integráciou troch existujúcich regionálnych iniciatív: 1. Inteligentné a inovatívne presné poľnohospodárstvo (Nitra, Slovensko); 2. Kompetenčné centrum v drevárskom sektore (Vukovar, Chorvátsko); 3. Biopalivá (Novi Sad, Srbsko).

  Nástroje pre inovačné kapacity

  V rámci projektu Made in Danube sa vytvorila metodika a nástroje na podporu subjektov pôsobiacich v oblasti transferu technológií a inovácií. Cieľom je analyzovať schopnosť spoločnosti byť inovatívnou a konkurencieschopnou, ako aj jej úspešnosť pri prenose výsledkov výskumu na trh. Nástrojmi sú: inovačný audit (Innovation audit), ako súčasť analýzy potenciálu inovačných schopností malých a stredných podnikov a inštitúcií výskumu a vývoja spolu s ponukou technológií (Technology off er) a požiadavkou na technológie (Technology request) v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a bioenergetiky.

  Projekt Made in Danube prispieva k uplatňovaniu bioekonomiky na Slovensku

  Bioeconomy Cluster (člen Únie klastrov Slovenska a aktívny člen konzorcia projektu Made in Danube) významne prispel k aktualizácii Akčného plánu Regionálnej inovačnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu na Slovensku (RIS 3 SK). Bioekonomika je jednou z priorít tohto strategického dokumentu. Akčný plán RIS3 SK pozostáva z piatich hlavných oblastí. Bioeconomy cluster ako člen pracovnej skupiny pre oblasť Zdravé potraviny a životné prostredie sa aktívne podieľal na príprave tejto oblasti a podporoval zaradenie bioekonomiky medzi priority.

  Projektové aktivity a stretnutia

  Počas úvodného projektového stretnutia v Stuttgarte v marci 2017 mali stakeholderi, zástupcovia malých a stredných podnikov, predstavitelia inštitúcií vyššieho vzdelávania a výskumu, inovačných centier, regionálnych verejných orgánov a široká verejnosť príležitosť stretnúť sa a diskutovať o svojich názoroch na bioekonomiku so zameraním na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a bioenergetiku. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa na rokovaní v paralelných sekciách, v rámci ktorých SPU v Nitre zastrešovala oblasť inteligentného a inovatívneho presného poľnohospodárstva. V októbri 2017 sa členovia projektového konzorcia aktívne zúčastnili na šiestom ročníku Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region, ktorý sa konal v Budapešti. Centrum ZSI - Centre for Social Innovation vo Viedni v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska zorganizovalo 30. januára 2018 v Nitre workshop o najlepších postupoch v oblasti kapacít a príležitostí, na ktorom sa stretli predstavitelia vysokých škôl, zoskupení, malého a stredného podnikania a mimovládnych organizácií s cieľom podporiť miestne inovačné kapacity prostredníctvom príkladov osvedčených postupov a výmeny poznatkov o prierezových otázkach týkajúcich sa bioekonomiky. V marci 2018 sa uskutočnilo projektové stretnutie a hodnotenie prvej etapy projektu v Budapešti. Cieľom školenia transferu technológií, ktoré sa uskutoční 29. mája 2018 v Nitre, bude príprava účastníkov na riešenie problémov pri odstraňovaní medzier medzi výskumom, inováciami a podnikaním. Hlavnou témou školenia bude fenomén transferu technológií (koncepcia, úloha, proces a výhody transferu technológií; prehľad výziev v rôznych fázach prenosu technológií, očakávania a potreby rôznych aktérov) a kľúčové aspekty v oblasti transferu technológií a rozvoja podnikania (vlastnosti inovatívnych a trhovo atraktívnych technológií, metódy na hodnotenie príťažlivosti technológií na trhu; modely prenosu technológií; základy práv duševného vlastníctva; faktory a stratégie efektívnej a úspešnej spolupráce). Projekt Made in Danube realizuje konzorcium pätnástich projektových a troch pridružených partnerov v rámci Dunajského nadnárodného programu Interreg od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2019. Európsky fond regionálneho rozvoja podporil projektové aktivity sumou 1 518 249 eur. Informácie o projekte: http://www.interregdanube.eu/approved-projects/made-in-danube

   

   Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.,
  Mgr. Martin Valach, PhD. 

   

  danube