e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 7/62 Vzťahy, väzby, komunikácia

  Vzťahy, väzby, komunikácia

  E-mail Tlačiť

  femka1Na prahu akademického roka, teda vlani v septembri, sme si na Fakulte ekonomiky a manažmentu zaumienili, že sa budeme intenzívne venovať komunikácii s našimi partnermi, študentmi, vonkajším prostredím.

  Je to nevyhnutnosť pri propagácii fakulty, zameranej na získavanie budúcich študentov. Zrekapitulujme si teda, čo sa v tomto smere dialo, čo sa deje v týchto dňoch.

  Začnime tradičnými podujatiami. Deň vysokoškoláka, Dni otvorených dverí či návštevy stredných škôl patria ku „klasike“. Sú to príležitosti, ako priblížiť budúcim maturantom z prvej ruky život na vysokej škole, možnosti štúdia i uplatnenia. Uvedomujeme si však, že tieto jednorazové stretnutia so stredoškolskou verejnosťou dnes už nestačia. Fakulta sa snaží aktívnejšie zapájať do života stredných škôl, zviditeľňovať svoje aktivity celoročne. Formy spolupráce sú rôzne, počnúc prednáškovou činnosťou, končiac účasťou v rôznych komisiách. V tejto súvislosti hodno spomenúť napríklad 4. kontraktačný veľtrh cvičných i riem, ktorý sa konal v decembri minulého roka na Obchodnej akadémii v Seredi. Študenti z desiatich slovenských a jednej rakúskej strednej školy prezentovali výrobky a služby 17 rôznych cvičných i riem, pričom mali priestor aj na uzatváranie obchodných zmlúv medzi sebou a na nadväzovanie nových kontaktov. V odbornej komisii, ktorá okrem iného hodnotila aj originalitu stánku, logo, slogan, katalóg, elektronickú prezentáciu, vizitku a starostlivosť o zákazníka, nechýbala ani zástupkyňa FEM-ky, PaedDr. Silvia Šebenová, PhD., z Centra výskumných a vzdelávacích projektov. Špeciálnu cenu FEM získala cvičná i rma pri SOŠ Záhradnícka G. Čejku Malinovo s názvom Progress Entertainment Garden PEG, s. r. o. Čo o tom rozhodlo? Spôsob prezentácie a sebavedomý prejav členov tímu. FEM-ka poskytla aj priestor pre organizovanie Ekonomickej olympiády, na ktorej sa zúčastňujú najlepší stredoškoláci.

  Hosťujúci stredoškolský študent, to je ďalší spôsob, ako spolupracovať so strednými školami. Aby študenti z partnerskej strednej školy prišli na fakultu na výberovú prednášku, cvičenie alebo inú zaujímavú akciu, musia byť včas a vhodne informovaní. Stredná škola obchodu a služieb z Nových Zámkov vyslala študentov na výberovú prednášku o úspechu a cieľoch, ďalšia stredná škola na prednášku o kryptomenách. Po prednáške sa študenti môžu stretnúť a diskutovať s odborníkmi.

  Ďalšiu novinku, a to Triangel: stredná škola – univerzita – prax, zavádza FEM-ka v spolupráci so spoločnosťou IBM. Na začiatku bude táto aktivita prepojená na akciu Hosťujúci stredoškolský študent a jej cieľom bude poukázať na mnohostranné partnerstvá, ktoré prinášajú benei ty pre všetkých aktérov. Absolútnou novinkou je FEM Online, ktorá sa na fakulte pilotne testuje v marci. Počas zverejnených hodín bude poskytovať online poradenstvo k vypĺňaniu prihlášok na vysokú školu. Nuž a napokon, fakulta využíva na propagáciu aj komunikáciu s vlastnými študentmi, najmä tými, ktorí končia bakalárske štúdium. Na prezentácii inžinierskych programov sa koncom februára zúčastnili všetci garanti študijných programov, resp. ich zástupcovia, čo je potešiteľné. Aj toto je spôsob, ako zvýšiť informovanosť študentov o možnostiach ďalšieho štúdia na FEM.

  PaedDr. Silvia Šebenová, PhD., FEM

  femka1

  V stredoškolskej cvičnej kuchyni na hotelovej akadémii 

  femka2

  Bufet na strednej škole prevádzkujú študenti - obchodné podnikanie v praxi

  femka3

  Zmluvné stredné školy sú základom dobrej a systematickej spolupráce s fakultou. Dekanka FEM, prof. Horská, podpísala vo februári 2018 novú zmluvu so Strednou odbornou školou obchodu a služieb, ktorá môže byť partnerom nielen pre FEM, ale aj pre iné fakulty, ktoré vzdelávajú v oblasti výživy ľudu a gastronómie

  Foto: archív FEM