e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 2/62 SPU v Nitre oslávila šesťdesiate piate výročie svojho vzniku

  SPU v Nitre oslávila šesťdesiate piate výročie svojho vzniku

  E-mail Tlačiť

  oslavy1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oslávila 10. októbra 65. výročie svojho vzniku. Jubileum bolo príležitosťou pripomenúť si významné skutočnosti, ktoré ovplyvňovali jej smerovanie až do súčasnosti a tiež zamyslieť sa nad novými výzvami. 

  Pozvanie na slávnostné zasadnutie prijal predseda vlády SR Robert Fico, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, predseda Správnej rady SPU a primátor Nitry Jozef Dvonč, predseda NSK Milan Belica, ako aj množstvo domácich a zahraničných predstaviteľov reprezentujúcich akademický, hospodársky a spoločenský život. Slávnostné zasadnutie otvoril rektor SPU v Nitre Dr.h.c. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý vyzdvihol význam univerzity, pripomenul jej historické míľniky, čo konkrétne priniesla pre prax a krátko načrtol nové výzvy. Zdôraznil, že SPU v Nitre počas svojej existencie priniesla pre Slovensko mnohé vynikajúce výsledky do poľnohospodárskej praxe a podstatnou mierou ovplyvnila aj kultúru, urbanizáciu a infraštruktúru vidieka, ako aj celkovú vzdelanosť vidieckeho obyvateľstva. Ako ďalej uviedol, na pracoviskách univerzity sa intenzívne pracuje na dôležitých úlohách, ktoré budú prínosom pre ďalší rozvoj krajiny. „Viaceré pracoviská našej univerzity získali štatút centier excelentnosti a akreditovali sa špičkové vedecké tímy. Pred dvoma rokmi, v októbri 2015, bolo slávnostne otvorené Výskumné centrum AgroBioTech. Široký rozsah súčasných aktivít svedčí o našej flexibilite a adaptabilite na nové podmienky,“ povedal rektor.

  Z vystúpenia hostí

  Predseda vlády Robert Fico vo svojom príhovore konštatoval, že SPU je svojím vedeckovýskumným zameraním jedinečná vysokoškolská inštitúcia na Slovensku. Zdôraznil, že univerzita môže byť právom hrdá na svojich 80-tisíc absolventov. Ocenil, že SPU dokáže pri výchove absolventov reagovať na potreby trhu. Premiér sa nevyhol ani hodnoteniu súčasného stavu slovenského poľnohospodárstva. V súvislosti s tým univerzite adresoval požiadavky, aby naďalej aktívne reagovala na najaktuálnejšie výzvy, ktoré prináša život, napríklad na zásadné klimatické zmeny a ich vplyv na Slovensko. Ďalšiu výzvu adresoval absolventom, ktorí chcú pracovať v poľnohospodárstve. „Musíme znovu roztočiť koleso slovenského poľnohospodárstva. Aby sme definitívne vyriešili obrovský problém, ktorý máme s negatívnou platobnou bilanciou. Je to 1,3 miliardy eur. Toto treba zmeniť,“ uviedol R. Fico. Na záver univerzite zaželal „dlhé desaťročia ďalšej úspešnej činnosti na Slovensku“.

  Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná vo svojom príhovore hovorila najmä o potrebe vzdelania, vedy a výskumu pre spoločnosť. Ako sa vyjadrila, verí, že oslavy jubilea SPU v Nitre, ktorá je aj jej alma mater, budú „medzníkom naštartovania nového vedeckého bádania v poľnohospodárstve a potravinárstve“. Primátor Nitry Jozef Dvonč zdôraznil význam univerzity pre rozvoj mesta, prínos osobností, odborníkov univerzity pre rozvoj poľnohospodárstva nielen v nitrianskom regióne. „Verím, že aj súčasní študenti, ktorí študujú v nových moderných študijných programoch, budú svoje vedomosti dobre uplatňovať v praxi, aby sa naše slovenské poľnohospodárstvo dostalo na vysokú úroveň,“ povedal primátor. S gratuláciou a krátkym videom sa prihovorili aj partneri SPU z Louisianskej štátnej univerzity v USA. S pozdravným príhovorom vystúpili aj rektori partnerských domácich a zahraničných univerzít. Za absolventov SPU v Nitre vystúpil prof. Jozef Bulla.

  Ocenenie osobností a inštitúcií

  Oslavy výročia boli aj príležitosťou oceniť osobnosti slovenského politického a verejného života, akademického a vedeckého prostredia, partnerov, ktorí - významnou mierou prispeli a prispievajú k rozvoju univerzity a budovaniu jej dobrého mena doma i v zahraničí. Rektor prof. P. Bielik udelil Pamätnú medailu SPU v Nitre premiérovi Robertovi Ficovi, bývalému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi, ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej, predsedovi NSK Milanovi Belicovi, primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi, prvým absolventom VŠP, ktorí boli promovaní v roku 1952 v Nitre – doc. Pavlovi Bajčimu, dlhoročnému pedagógovi a zakladateľovi potravinárskeho odboru na VŠP, Ing. Dorote Pospíšilovej, svetovo uznávanej šľachtiteľke viniča hroznorodého na Slovensku, autorke najznámejších slovenských odrôd Dunaj a Devín, akademikovi Jánovi Plesníkovi, zakladateľovi a dlhoročnému riaditeľovi Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Lužiankach, akademikovi Jurajovi Hraškovi, zakladateľovi a dlhoročnému riaditeľovi Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín (dnes Výskumné centrum pôdnej úrodnosti). Pamätná medaila SPU v Nitre bola udelená aj inštitúciám – SAV, NPPC, Agrokomplexu, Agroinštitútu, ako aj viacerým partnerským domácim a zahraničným univerzitám.

  rch

   

  FOTOGALÉRIA