Workshop medzinárodného doktorandského programu

Friday, 18 December 2015 19:24 Marcela Capcarová Poľnohospodár 7-8/60
Print

 V rámci medzinárodného PhD. programu Welfare, biotechnológie a kvalita živočíšnej produkcie, do ktorého je okrem talianskej Univerzity v Molise a poľskej Univerzity technológie a prírodných vied v Bydgoszczi zapojená aj SPU v Nitre, sa 26. novembra v Campobasso, Taliansko, konal medzinárodný workshop s názvom Poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, technológia potravín a biotechnológie.

Organizačne ho zabezpečil a otvoril hlavný koordinátor programu prof. Giuseppe Maiorano. Z pedagogických pracovníkov SPU sa na podujatí zúčastnili ako predsedajúci jednotlivých sekcií: hlavný koordinátor programu prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., (FBP) a doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., (FAPZ). Doktorandi zo všetkých troch uvedených univerzít prezentovali výsledky svojich prác. Za FBP vystúpil s príspevkom Ing. Michal Kováč, Ing. Lenka Trembecká a Ing. Tomáš Fekete, FAPZ reprezentoval Ing. Róbert Herkeľ a Ing. Ondrej Hanušovský. Výsledkom workshopu je recenzovaný zborník abstraktov s 22 príspevkami. Na záver podujatia vystúpil rektor univerzity v Campobasso prof. Gianmaria Palmieri, ktorý vyjadril presvedčenie, že medzinárodný PhD. program úspešne pokračuje v zmysluplnej a efektívnej kooperácii a zdôraznil potrebu zapájania študentov do medzinárodných aktivít v európskych súvislostiach.

Doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., FBP