e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 7-8/60 TEMPUS PACAgro do ruských regiónov

  TEMPUS PACAgro do ruských regiónov

  E-mail Tlačiť

  pacagro2Zástupcovia Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU sa zúčastnili na dvoch významných projektových stretnutiach v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu TEMPUS PACAgro – Verejná akreditácia poľnohospodárskych študijných programov v Rusku (543902-TEMPUS- 1-2013- SK-TEMPUS-SMGR).

  Obsahom projektu je vzájomná výmena skúseností z národných a európskych procesov akreditácie, riadenia kvality a zvyšovania atraktívnosti poľnohospodárskych študijných programov. Prvé projektové stretnutie sa konalo od 26. do 29. októbra na Štátnej poľnohospodárskej univerzite (ŠPU) v Sankt Peterburgu v Rusku. Zúčastnila sa na ňom dekanka FEM a hlavná koordinátorka projektu prof. Dr. Ing. Elena Horská, prodekanka FEM pre medzinárodné vzdelávacie a výskumné projekty prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc., projektová manažérka CMVVP Ing. Jana Gálová, PhD., vedúca Katedry matematiky FEM doc. RNDr. Dana Országhová, CSc., a predsedníčka FO OZ PŠaV pri FEM Mgr. Radomíra Hornyák – Gregáňová, PhD. Počas rokovaní sa stretli s predstaviteľmi Katedry matematiky a Odborového zväzu na ŠPU v Sankt Peterburgu. Cieľom prvého dňa rokovania (27. 10.) bola prezentácia prednášok, zameraných na úlohu profesionálnej akreditácie v hodnotení študijných programov (ŠP) so zameraním na poľnohospodárstvo v RF. S prezentáciou skúseností SPU v Nitre zo súčasného procesu akreditácie na národnej úrovni – priority a perspektíva vystúpila prof. E. Horská. Podobné semináre budú podľa plánu projektu prebiehať v decembri a januári na všetkých partnerských univerzitách v Rusku a ich cieľom bude diseminovať výsledky doterajšej projektovej činnosti širšiemu okruhu poslucháčov z radov manažmentu univerzít, učiteľov a študentov.

  Garantom druhého projektového stretnutia PACAgro od 16. do 20. novembra bola Štátna poľnohospodárska univerzita v Kaunase (Litva). Z FEM SPU sa na ňom zúčastnila prof. E. Horská, prof. I. Ubrežiová a doc. J. Repiský, prodekan FEM pre výchovno–vzdelávaciu prácu. Stretnutie otvoril prof. Dr. Jonas Čapkalis, prorektor pre štúdium na ŠPU v Kaunase. V prezentácii sa zameral na hodnotenie rozvoja univerzity, dosiahnuté výsledky a uplatňovaný študijný systém, tiež predstavil úroveň litovského poľnohospodárstva a vidiecky rozvoj. Dôležitou súčasťou bolo prerokovanie predložených projektových aktivít jednotlivými partnerskými univerzitami na rok 2016 a plán diseminácie výsledkov riešenia projektu. Nasledovala exkurzia do potravinárskeho podniku v Kaišiadoryskom regióne a obchodnej spoločnosti s poľnohospodárskou mechanizáciou v meste Dotnuva, v ktorom absolvujú odbornú prax študenti ŠPU v Kaunase. Účastníci projektového stretnutia sa 19. – 20. novembra zúčastnili aj na 7. vedeckej konferencii Rural Development 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, ktorá sa konala na ŠPU v Kaunase. FEM aktívne prezentovala prof. I. Ubrežiová a prof. E. Horská s témou Globalizácia a lokálne alternatívne ekonomické systémy: Prípadová štúdia – Slovenská republika, a doc. J. Repiský s témou Hodnotenie investičných projektov pre využitie biomasy s uvažovaním rizika. Obe prednášky sa podľa reakcie účastníkov konferencie radili k najzaujímavejším. Záver konferencie patril politickému fóru Politika Európskej únie vo vzťahu k rozvoju vidieka.

  Prof. Ing. Iveta Ubrežiová, PhD., FEM
   

  pacagro1

  Na ASU v Kaunase nás zaujala forma prezentácie univerzitných reklamných predmetov Foto archív IU

  pacagro2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Účastníci projektového stretnutia