e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 3-4/60 Nové úspešné medzinárodné projekty na FEŠRR

  Nové úspešné medzinárodné projekty na FEŠRR

  E-mail Tlačiť

  erasmuslogoV rámci prvých výziev nového programového obdobia 2014 - 2020 sa Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja aktívne zapojila do prípravy viacerých návrhov projektov v rámci jednotlivých podprogramov ERASMUS+ a Horizontu 2020.

  Podporou Centra medzinárodných programov pripravila FEŠRR viac ako 20 návrhov projektov. V hodnotiacej procedúre bolo schválených päť návrhov projektov, z toho dva projekty bude fakulta riešiť ako hlavný koordinátor medzinárodného konzorcia inštitúcií z európskych a stredoázijských krajín a Kanady. V hlavnej koordinácii FEŠRR sa riešenie projektov sústredí na dve oblasti. Prvá sa zameria na vybudovanie medzinárodnej siete pre udržateľný manažment pôdneho fondu. Pôjde o prvý projekt schválený v rámci podprogramu „Jean Monnet – Siete“ na Slovensku, ktorého cieľom bude zosieťovanie vybraných európskych univerzít a podpora výskumu a vzdelávania v oblasti manažmentu pôdneho fondu. V rámci projektu plánuje fakulta zorganizovať viacero výskumných a vzdelávacích podujatí pre študentov a výskumníkov zameraných na ochranu pôdy a manažment pôdneho fondu v EÚ. Druhou prioritnou oblasťou riešenia projektu v koordinácii bude zvýšenie kompetencií stredoázijských univerzít v oblasti poľnohospodárskej politiky týkajúcej sa environmentálnej ochrany a pôdneho manažmentu.

  Projekt bol schválený v rámci podprogramu Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní. Očakávaným prínosom projektu bude kvalitatívne zlepšenie teoretických prístupov vo vysokoškolskom vzdelávaní v oblasti poľnohospodárskej politiky - manažmentu pôdneho fondu a ochrany životného prostredia na partnerských univerzitách v Uzbekistane a v Kazachstane prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích a tréningových modulov. Problematika manažmentu pôdneho fondu, ako aktuálnej oblasti pre medzinárodnú spoluprácu, bude tiež predmetom projektu, ktorý bude fakulta riešiť v partnerstve konzorcia univerzít vedeného talianskou univerzitou v Molise v podprograme Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní. Partnerskými inštitúciami projektu sú univerzity a podniky z Talianska, Chorvátska, Kazachstanu, Kirgizska a Číny. V partnerstve bude fakulta riešiť aj projekt v podprograme Vedomostných aliancií so zameraním sa na problematiku posilnenia regionálneho rozvoja a inovácií. Projektové partnerstvo bude pracovať pod koordináciou fínskej univerzity - Karelia University of Applied Sciences. Piatym úspešným projektom FEŠRR - prvýkrát v jej histórii – bude projekt riešený v rámci nórskeho finančného mechanizmu. Výskumný projekt sa bude realizovať s cieľom prehĺbiť slovensko- nórsku spoluprácu v oblasti výskumu biomasy. Rozsah projektu zahŕňa inštaláciu dvoch laboratórií na území Slovenska a presun dvoch bioplynových reaktorov vyvinutých v Nórsku na Slovensko. Projekt ponúkne aj možnosti študijných pobytov slovenských odborníkov v Nórsku, ako aj školenie a poradenstvo nórskych partnerov. Očakávanie a zodpovednosť aktívneho plnenia projektových cieľov je pre riešiteľov FEŠRR veľkou výzvou, ale aj profesionálnym úspechom, v ktorom, veríme, že budeme pokračovať v celom programovom období. Riešenie projektov bolo zahájené v akademickom roku 2015/2016.

  CMP FEŠRR