e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 19/50 K JUBILEU PROFESORA ALOJZA PODOLÁKA: S elánom a optimizmom

  K JUBILEU PROFESORA ALOJZA PODOLÁKA: S elánom a optimizmom

  E-mail Tlačiť

  O pár dní oslávime životné jubileum človeka, ktorý budoval základy terajšej Fakulty ekonomiky a manažmentu i modernej ekonomiky poľnohospodárstva. Prof. Ing. ALOJZ PODOLÁK, CSc., je osobnosťou známou nielen na akademickej pôde, ale i v poľnohospodárskej praxi.

  Narodil sa v Dolnej Súči, v okrese Trenčín, v roľníckej rodine Jána a Márie Podolákovcov, ktorá dala Slovensku deväť synov a dcéru. Traja z nich sa stali vysokoškolskými učiteľmi, najstarší brat Michal patril medzi prvých absolventov VŠP. Je to určite ojedinelý prípad. Profesor Alojz Podolák sa dožíva sedemdesiatky v neuveriteľne dobrej telesnej i duševnej kondícií a je krásnym príkladom pre potvrdenie známeho príslovia "v zdravom tele, zdravý duch". Mal k tomu nielen dobrý genetický základ z rodnej Súče, kde sa v tvrdých podmienkach preverovala v celých generáciách odolnosť a schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam. Za svoju dobrú telesnú kondíciu však nevďačí len rodičom a prírode, ale aj svojej životospráve. Dodnes aktívne športuje a kondíciu si udržuje na takej úrovni, že by obstál v súťaži s ľuďmi aj o päťdesiat rokov mladšími. Často ho môžete stretnúť v športovom oblečení a s bežkami na lesných cestičkách medzi Zoborom a Dražovcami, či v areáli Agrokomplexu, kde trénuje na kolieskových korčuliach a kolieskových lyžiach. Doteraz absolvoval všetky ročníky pretekov Bielej stopy.

  Na VŠP začal študovať v roku 1956 ako absolvent SPTŠ v Trnave. Svoju alma mater reprezentoval ako športovec už od prvého ročníka. Bol dlhoročným členom atletického oddielu TJ Slávia VŠP a neskôr sa stal funkcionárom atletického oddielu i predsedom TJ Slávia. Vo funkcií vysokoškolského učiteľa na Katedre ekonomiky pracuje od 1. marca 1961, teda viac ako 45 rokov. Jeho pracovitosť a húževnatosť sa prejavila i v odbornom raste. V roku 1967 dosiahol popri práci odborného asistenta hodnosť kandidáta ekonomických vied a v roku 1969 sa habilitoval na docenta pre odbor ekonomika poľnohospodárstva a potravinárstva na PEF VŠP. V roku 1992 sa stal profesorom pre odbor ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve. Jeho životná dráha bola naplnená usilovnou prácou na poste učiteľa i vedeckovýskumného pracovníka. Výsledkom sú nielen stovky, či snáď tisíce vďačných absolventov, na formovaní ktorých sa podieľal, ale aj viac ako dvesto študentov, ktorým bol školiteľom a pätnásť doktorandov, ktorí pod jeho vedením úspešne ukončili tretí stupeň vysokoškolského štúdia.

  Vedeckovýskumná orientácia profesora Podoláka bola zameraná na ekonomiku poľnohospodárstva, energetickú náročnosť výroby potravín. V súčasnosti vedecky pracuje v oblasti medzinárodného obchodu a medzinárodnej obchodnej politiky. Počas pôsobenia na univerzite publikoval desiatky vedeckých prác, príspevkov do časopisov a do rozhlasu, pravidelne vystupoval na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt.

  Poznatky pre svoju pedagogickú a najmä vedeckovýskumnú činnosť zbieral i v zahraničí. Spomeňme aspoň šesťmesačný pobyt v Rostocku a štvormesačný pobyt v Uppsale. Významná je tiež jeho činnosť na postoch riadiaceho pracovníka. V rokoch 1986-1990 pôsobil vo funkcií riaditeľa Ústavu ekonomiky a riadenia PEF, v rokoch 1993-1996 vo funkcii prodekana pre výskum FEM a v rokoch 1996-1999 prorektora SPU v Nitre. Pracoval a ešte i v súčasnosti pracuje v mnohých vedeckých radách, grantových agentúrach, komisiách pre udeľovanie vedeckých hodností atď.

  Osobitne treba spomenúť prácu profesora Podoláka v predstavenstve Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá je odrazom jeho dlhoročnej činnosti v oblasti vzdelávania pracovníkov praxe. Mala podobu nespočetných hodín prednášok na rozličných formách školení, kurzov či odborných článkov v novinách a časopisoch. Prirodzená autorita profesora Podoláka je v kruhoch odbornej praxe príslovečná. Jeho neuveriteľná pamäť eviduje stovky absolventov, s ktorými prišiel do styku počas štúdia a často sleduje ich pracovnú aktivitu po skončení vysokoškolského štúdia.

  Oporou pre pracovné výkony i stabilnou kotvou jeho životných hodnôt je rodina. Najmä manželka Katka, ktorá ako vysokoškolský pedagóg pôsobí na UKF, deti Andrejka a Ivan a v poslednom čase najmä milovaná vnučka Dominika.

  Vážený pán profesor!
  Želáme Ti do ďalších rokov profesionálneho i osobného života veľa zdravia, schopnosť i naďalej si udržať pozitívny a optimistický prístup k životu, ktorým vieš povzbudiť všetkých, ktorí sa v Tvojej prítomnosti zdržujú a majú Ťa aj preto radi.

  Spolupracovníci z Katedry ekonomiky