Inzercia

Tlačiť

Poľnohospodár vychádza plnofarebne  raz mesačne. V akademickom roku - od septembra do júna - vyjde desať čísel na šiestich stranách novinového formátu A3. Prináša informácie o dianí na univerzite, vedeckých podujatiach, zaujímavosti z oblasti výskumu, vzdelávania, ale aj kultúry, športu a študentského života.

 

 

Plošná inzercia 1 € za cm2
Novinová strana (264 x 360 mm) 950 €
Polovica novinovej strany (264x180 mm) 475 €
Štvrtina novinovej strany (130x180 mm, resp. 200x119 mm) 237 €

 

Základný rozmer plošného inzerátu:

počet stĺpcov
1    
2
3
4
 
šírka v mm 63 130 200 264  

 

Poznámky:

- Ceny sú uvedené s DPH.
- Termín zaslania objednávky a dodania podkladov pre inzerciu je najneskôr dva dni pred uzávierkou čísla. (Harmonogram vychádzania nájdete tu.)