e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • e-poľnohospodár

  Slovo rektora

  prof bielikVážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, dovoľte mi, aby som vás všetkých srdečne pozdravil na prahu nového akademického roka, ktorým začíname písať ďalšiu etapu univerzitného života.

  Čítať celý článok...
   

  SPU je medzi najlepšími univerzitami sveta

  aulaSPUSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa umiestnila v celosvetovom rebríčku univerzít a vedeckých inštitúcií Scimago Institutions Rankings (SIR). Celkovo je v ratingu 10 slovenských inštitúcií – 9 univerzít a Slovenská akadémia vied.

  Čítať celý článok...
   

  Voľby do Akademického senátu SPU

  58-9-10-volbyNa základe článku 4 ods. 1 až 3 Zásad volieb do Akademického senátu SPU v Nitre vyhlasujem voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie pre všetky fakulty SPU a celouniverzitné pracoviská SPU (ako zamestnaneckej, tak aj študentskej časti akademických obcí fakúlt a celouniverzitných pracovísk SPU) na 15. októbra 2014.

  Čítať celý článok...
   

  Noví prorektori SPU v Nitre

  prorektoriRektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dňom 7. júla 2014 poveril do funkcie troch prorektorov SPU. Akademický senát SPU na svojom zasadnutí 10. septembra 2014 schválil návrh rektora na vymenovanie prorektorov SPU na nové funkčné obdobie.

  Čítať celý článok...
   

  K Európskemu dňu jazykov

  moravcova1Obdobie leta a s ním aj náročné skúškové obdobie pomaly končí a s novonačerpanými silami vstupujeme do ďalšieho semestra. Mnohí z nás využili voľný čas na oddych v zahraničí, na spoznávanie iných krajín a kultúr alebo na prácu v zahraničí, pričom sme mali možnosť zhodnotiť svoje cudzojazyčné vedomosti.

  Čítať celý článok...
   

  Čestný doktorát pre prof. J. Balíka a prof. L. Zemana

  honorisNa SPU v Nitre sa 1. júla konalo zasadnutie Vedeckej rady SPU, rozšírené o Vedeckú radu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, pri príležitosti udelenia čestného titulu Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam.

  Čítať celý článok...
   

  Novým ministrom školstva je Peter Pellegrini

  PellegriniPrezident SR Andrej Kiska vymenoval 3. júla 2014 do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho, bývalého štátneho tajomníka Ministerstva financií SR.

  Čítať celý článok...
   

  VIZITKY nových prorektorov

   Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., a prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

  Čítať celý článok...
   


  Stránka 182 z 185

  Univerzitné časopisy

  | Spravodajca UMB časopis Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzitné noviny periodikum Technickej univerzity vo Zvolene | TnU Trendy časopis Trenčianskej univerzity | Spektrum periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave | Náš čas časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre | Akademik spravodajca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši | Universitas Tyrnaviensis časopis Trnavskej univerzity | Naša univerzita spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave | Forum časopis Univerzity Karlovej v Prahe | Akademik časopis VŠB Technickej univerzity Ostrava | Žurnál UP spravodaj Univerzity Palackého v Olomouci | Listy OU spravodaj Ostravskej univerzity | Noviny Slezské univerzity v Opave | T-UNI on-line spravodaj Technickej univerzity v Liberci | Stady mesačník Západočeskej univerzity v Plzni | Egyetemi Ujság spravodaj Univerzity sv. Štefana v Gödöllö | Humboldt noviny Humboldtovej univerzity v Berlíne