Habilitačné prednášky: Ing. Rudolf Abrahám a Ing. Miroslav Macák

Thursday, 18 June 2020 13:45 administrator E-príloha
Print

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre oznamuje, že 14. júla 2020 sa Kongresovom centre SPU v Nitre uskutočnia habilitačné prednášky:

o 9:00 h prednesie Ing. Rudolf Abrahám, PhD., odborný asistent na Katedre dopravy a manipulácie TF, habilitačnú prednášku na tému Silové interakcie medzi kolesovým traktorom a podložkou a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom Výskum zefektívnenia silových interakcií medzi kolesovým hnacím ústrojenstvom a podložkou prostredníctvom špeciálnych hnacích kolies; (online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?140494C15LT7CF86)

o 11:00 h prednesie Ing. Miroslav Macák, PhD., odborný asistent na Katedre strojov a výrobných biosystémov TF, habilitačnú prednášku na tému Metódy proximálneho mapovania a monitorovania pôdnych vlastností a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom Pohyb poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť rastlinnej výroby (online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?140494C15LT7CF86).