S pietou: Za Štefániou Močkovou

Pondelok, 23 December 2019 15:17 administrátor E-príloha
Tlačiť

mockovaFakulta biotechnológie a potravinárstva s hlbokým zármutkom oznamuje, že 23. decembra 2019 nás vo veku nedožitých 87 rokov opustila Štefánia Močková, bývalá dlhoročná pracovníčka Katedry mikrobiológie.

Celý svoj aktívny život (1960 - 1990) venovala práci v mikrobiologickom laboratóriu ako technická pracovníčka na Katedre mikrobiológie SPU v Nitre. Aj po odchode na zaslúžený dôchodok sa neprestajne aktívne zaujímala o činnosť katedry a jej pracovníkov, ktorí v nej strácajú výbornú kolegyňu a najmä citlivého a chápavého človeka.

Česť jej pamiatke!

Súčasní i bývalí pracovníci Katedry mikrobiológie SPU v Nitre a priatelia